Phiên họp khoáng đại thứ 1
của khóa họp THÐGM Á Châu:
Bài Diễn Văn của ÐHY Kim
(Sáng thứ Hai 20/04/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật về Phiên họp khoáng đại thứ nhất, sáng thứ Hai 20/04/98 của Khóa Họp Ðặc Biệt Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho Á châu. Phiên Họp khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội Ðồng Giám mục thế giới về Á Châu được bắt đầu sáng thứ Hai 20.04.1998 trong Nội Thành Vatican, với sự hiện diện của ÐTC, nhưng chỉ kéo dài đến 10:30 sáng thôi, vì sau đó ÐTC phải chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng Y BOVONE, tổng trưởng bộ phong thánh, qua đời hôm thứ Sáu 17/04/98.

Nội dung của phiên họp khoáng đại đầu tiên nầy chỉ có hai bài diễn văn, một diễn văn khai mạc của Ðức Hồng Y Kim, một trong ba vị đồng chủ tịch Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục do ÐTC bổ nhiệm, và một bài diễn văn của Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng Thư Ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trình bày những chỉ dẫn cần thiết cho sinh hoạt hội họp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, nhất là cho những vị lần đầu tiên tham dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Chúng ta hãy lướt qua vài điểm đáng chú ý trong bài diễn văn của Ðức Hồng Y Kim trong phiên họp đầu tiên sáng thứ Hai 20/04/1998.

Bài diễn văn của Ðức Hồng Y Kim

Trước hết Ðức Hồng Y bày tỏ lòng biết ơn lên Thiên Chúa toàn năng đã hướng dẫn ÐTC trong việc triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu này, để chuẩn bị Năm Toàn Xá 2000. Ðức Hồng Y nói:

Nhắc đến hiện tình Á châu, Ðức Hồng Y Kim có những nhận định như sau:

Sau đó, Ðức Hồng Y nhắc đến các cố gắng tập thể và những bước tiến của Liên Hiệp các Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðức Hồng Y xin lỗi vì không biết rõ tình hình tại các nơi khác, nằm ngoài hay chưa thuộc về Liên Hiệp Các Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Ðức Hồng Y trình bày thêm như sau:

Ðức Hồng Y Kim nhắc đến việc phục vụ cho sự sống, theo đề tài của Khóa Họp đặc biệt về Á Châu,

Ðức Hồng Y Kim nhắc lại lời ÐTC đã nói trong diễn văn đọc cho Hội Ðồng Tòa Thánh về Ðối Thoại Liên Tôn ngày 13.11.1992 như sau:

Ðức Hồng Y Kim nói tiếp:

Kết thúc bài diễn văn, Ðức Hồng Y Kim nói:

Sau bài diễn văn của Ðức Hồng Y KIM, Ðức Hồng Y Jan Schotte, Tổng thư ký Thượng Hội Ðồng, trình bày những diễn tiến và những luật lệ của các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng, để giúp các vị mới tham dự lần đầu tiên hiểu rõ cách thức làm việc của Thượng Hội Ðồng.

Vào lúc trưa thứ Hai 20/04/98, có cuộc họp báo để giải thích việc ÐTC mời các giám mục Trung Quốc đến dự Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Như chúng ta đã biết, ÐTC đã công khai xướng danh hai vị Giám Mục Trung Quốc được mời, trong bài giảng Thánh Lễ Khai mạc hôm sáng Chúa Nhật 19/04/98.

Chúng tôi sẽ kể tiếp về phiên họp buổi chiều thứ Hai 20/04/98 trong bài tường thuật kế tiếp. Xin hẹn gặp lại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page