Huấn Ðức của ÐTC
trưa Chúa Nhật Khai Mạc THÐGM Á Châu
(19/04/1998)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sáng Chúa Nhật 19/04/1998, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 9:30 sáng giờ Roma, tức lúc 2:30 chiều giờ Việt Nam, ÐTC đã chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Thánh Lễ đã kết thúc lúc 11:40 trưa Chúa Nhật 19/04/1998, giờ Roma. ÐTC về phòng rồi xuất hiện vào lúc 12 trưa, nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài, nhìn xuống quảng trường, nói vài lời huấn đức, trước khi hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với mọi người hiện diện. ÐTC đã nói như sau:

Sau những lời trên, ÐTC cất hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện.

Hẹn gặp lại trong những bài tường thuật kế tiếp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page