Cô Ðơn Và Sự Tự Do

(Những Ðoản Khúc Suy Niệm và Cầu Nguyện

của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường, SJ.)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


51. Mùa xuân im lặng trong đôi guốc

52. Phêrô, môn đệ bị mắng

53. Trang hồi ký của tòa giải tội

54. Luyện tội

55. Bước chân đon đả

56. Vắng Chúa

57. Ðôi mắt

58. Chiếc áo

59. Ngày tảo mộ

60. Phêrô lỗi phạm

61. Mũi tên và tiếng hót con sơn ca

62. Thiên Chúa Ba Ngôi

63. Ðường đi một mình

64. Lời nguyện của cây đèn chầu

65. Phêrô chối thầy

66. Những đôi chân đau

67. Áng hương lòng

68. Mình Thánh Chúa

69. Lo âu

70. Tâm hồn và nỗi trống vắng

71. Lối đi của con kiến

72. Phêrô trưởng thành

73. Cô đơn và sự tự do

74. Cánh thư Mađalena

75. Cánh hoa trên gành đá

76. Ðền Thờ Phanxicô - Goa

77. Khi Nào Ngày Bắt Ðầu

78. Ðạo Sĩ Sadhu

80. Lời của Chiếc Dây Thừng

86. Tấm Hình Của Mẹ

91. Nhặt Cá

92. Tạ Ơn là Một Tâm Tình

95. Chúc Mừng

96. Ðể Tự Do và Hạnh Phúc hơn

 

Cô đơn và Sự Tự Do

Xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2001

Copyright (C) by Nguyễn Tầm Thường

All rights reserved

 

Ðịa chỉ liên lạc mua sách:

Mr & Mrs Nguyễn Văn Nhuệ

22277 Modina

Laguna Hills, CA 92653, USA

Tel: (949) 830-0208

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page