Hội Nghị chuẩn bị
Năm Thánh 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Cuộc họp báo trình bày về chương trình những cuộc cử hành Năm Thánh 2000

Cuộc họp báo trình bày về chương những cuộc cử hành Năm Thánh 2000.

Vatican - 13.02.98 - Chiều thứ Năm,12/02/98, Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio Sepe, Tổng Thư Ký Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh , chủ sự cuộc họp báo để trình bày chương trình về các lễ nghi được cử hành trong Năm Thánh 2000.

Ðức Tổng Giám Mục Sepe cũng cho biết là trong Năm Thánh sẽ không có chuyến viếng thăm Quốc tế nào của ÐTC, trừ cuộc gặp gỡ đã được ngài nhắc đến trong Tông Thư Ngàn năm Thứ Ba ("Tertio Millennio Adveniente") tức Cuộc Gặp Gỡ Cầu Nguyện trên Núi Sinai giữa ba Tôn Giáo độc thần: Kitô Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo. Cuộc gặp gỡ này còn trong vòng cứu xét và tùy vào tính hình tại miền Trung Ðông.


Cuộc phỏng vấn Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh tại Giêrusalem

Cuộc phỏng vấn Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh tại Giêrusalem.

Vatican - 13.02.98 - Năm Thánh 2000, như ÐTC nói, khác các Năm Thánh trước đây, vì được khai mạc cùng một lúc ở Roma, Thánh Ðịa và tại các Giáo Hội địa phương. Hai điểm quan trọng hơn cả là Roma và Thánh Ðịa.

Trong bài phỏng vấn dành cho Ðài Vatican (13.02.98), Ðức Cha Kamal Hanna Bathish, chủ tịch Ủy Ban Năm Thánh Giêrusaelm cho biết về công việc chuẩn bị Năm Thánh tại Thánh địa như sau:

"Giáo Hội Công Giáo tại Thánh Ðịa đã nghĩ đến việc cộng tác với các cộng đoàn Kitô khác, để mừng Năm 2000, ngay từ năm 1995. Tất cả các Giáo Hội đều thỏa thuận là phải chuẩn bị và cử hành Năm Ðại Toàn Xá 2000 chung với nhau, ngoài những cuộc cử hành riêng của mỗi một Giáo Hội. Từ đó đến nay, việc đáp ứng dần dần gia tăng và hiện nay chúng tôi đang cứu xét: những biến cố nào, những cơ hội nào có thể cử hành chung với nhau.

Về phía chính quyền Do Thái - lời Ðức Cha Kamal - tình hình lúc này có thể nói là tiêu cực. Nhà Cầm quyền Do Thái tranh luận với nhau phải làm hay không làm, làm như thế nào hay không làm gì cả, cộng tác hay không cộng tác vơi các Giáo Hội. Thực ra chưa có gì là rõ rệt, vì trong dân chúng có những khuynh hướng khác nhau , không luôn luôn tích cực. Nhưng trong Chính Phủ không thiếu những người ý thức được rằng đây là một biến cố rất quan trọng và cần cộng tác với Giáo Hội.

Về phía chính quyền Palestine, có rất nhiều thiện chí, họ dành tất cả sự dễ dàng cho chúng tôi, nhưng họ thiếu khả năng và vì thế họ chờ đợi chúng tôi, cả trong việc soạn các chương trình nữa và họ muốn cộng tác. Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ được sự cộng tác này vào đúng lúc cho mỗi một biến cố, cho tất cả những gì có thể làm".


ÐTC tiếp các Ðại Biểu các quốc gia tham dự Hội Nghị chuẩn bị Năm Thánh 2000, do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh tổ chức

ÐTC tiếp các Ðại Biểu các quốc gia tham dự Hội Nghị chuẩn bị Năm Thánh 2000, do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh tổ chức.

Vatican - 12.02.98 - Sáng thứ Năm 12/02/98, trong phòng tiếp tân Clementina của Vatican, ÐTC tiếp Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh và các đại diện Ủy Ban Năm Thánh của 115 quốc gia tham dự Ðại Hội chuẩn bị, do Ủy Ban Trung Ương tổ chức, để kiểm điểm công việc chuẩn bị đã được thực hiện cho tới lúc này và để phác họa chương trình cho tương lai.

Trong diễn văn đọc trước ÐTC, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, nói: " Sau công việc của chúng con trong những ngày vừa qua, con có thế chứng minh rằng các cộng đồng Kitô đang tiến về Năm Ðại Toàn Xá với niềm vui trẻ trung, với sự dấn thân trên ba bình diện: truyền giáo, đại kết và xã hội. Các cộng đồng Kitô ý thức được rằng: Năm Toàn Xá nêu lên rõ ràng thách đố mà Phúc Âm không ngừng đề ra cho thế gian. Vâng, ngày nay những thách đố này rất lớn lao. Chúng con phải chấp nhận chúng cùng với ÐTC, như Ðavit nhỏ bé ngày xưa với hai tay không, hướng về Thiên Chúa là Cha và hướng về anh chị em chúng ta. Kính thưa ÐTC, giờ đây Năm Toàn Xá rất gần bên cạnh, cho cả ÐTC nữa. Xin Ðức Mẹ Lộ Ðức ban cho chúng ta niềm vui được sống Năm Toàn Xá với nhau".

Ðáp lời Ðức Hồng Y, trước hết ÐTC ca ngợi những nỗ lực của các vị hiện diện trong buổi tiếp kiến để lo việc tổ chức bên ngoài; nhưng cùng với việc tổ chức bên ngoài, cần phải có việc chuẩn bị bên trong tâm hồn để đón nhận các ơn của Chúa. ÐTC giải thích việc chuẩn bị bên trong này truớc hết, như là một sự khám phá về Thiên Chúa và công nhận quyền năng của Người trên tạo vật và trên lịch sử; từ đó phát xuất việc kiểm điểm đời sống. Mọi ngừời sẽ phải kiểm điểm, với lòng thành đích thực và với tình yêu mến sâu xa, kiểm điểm các tư tưởng và các lựa chọn riêng của mình, với ước muôùn tiến đến sự sung mãn của đức ái siêu nhiên".

ÐTC nói thêm rằng Năm Ðại Toàn Xá mời gọi chúng ta sống những giờ phút ơn thánh, với ý thức rằng: để đáp lại ơn Chúa phải có sự trở lại tâm hồn; nhờ sự trở lại nầy, con người làm hòa với Chúa Cha và đi vào trong hiệp thông của tình yêu thương Người. ÐTC nói: "Tất cả điều này đòi một lộ trình chuẩn bị thiêng liêng và chúng ta đang tìm cách thực hiện lộ trình đó trong những năm này. Chương trình của những năm này mà tôi dã nêu lên cho cả Giáo Hội, anh em đã biết cả rồi".

Vì thế với các đại biểu các quốc gia, ÐTC khuyên hãy trở nên những người cổ võ, mỗi người trong xứ sở của mình, cỗ võ những sáng kiến thích hợp để truyền thông cho các tín hữu Kitô và không Kitô, (truyền thông) sứ điệp của Năm Ðại Toàn Xá, để làm cho việc bước sang Ngàn Năm thứ Ba trở nên một thời đại canh tân và ơn thánh cho mọi người".

Nhắc lại Năm Ðại Toàn Xá Năm 2000 khác với các năm Toàn Xá khác, và sẽ được cử hành cùng một lúc ở Roma, ở Thánh Ðịa và tại mỗi Giáo Hội địa phương, ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng: "Cuộc hành hương về Roma, về Thánh Ðịa và về các nơi thánh được mỗi Giáo Hội địa phương chỉ định, phải nhằm đến việc nêu cao điều này: là tất cả cuộc đời của chúng ta là một cuộc tiến về với Thiên Chúa. Ðể đem lại thành quả, cuộc hành hương đòi có những giờ phút chính yếu dành cho việc cầu nguyện, cho những thực hành việc sám hối và trở lại tâm hồn, cho những cử chỉ bác ái huynh đệ, có thể được hiểu như việc biểu lộ cụ thể tình yêu của Thiên Chúa".

ÐTC giải thích thêm rằng: Tòa Phêrô này muốn hiện diện và sống động trong cuộc thi đua của tình liên đới: tình liên đới mời gọi sự dấn thân tất cả các Giáo Hội rải rắc trên hoàn cầu. Thực ra, ngày nay cần phải minh chứng tính cách nhậy cảm đặc biệt đối với công bình và việc cổ võ phát triển xã hội. Ngài nói: "Chúng ta hết thảy tin rằng: mình có bổn phận phải tìm kiếm, và tìm cho ra những khả thể, và những con đường để vượt qua những căng thẳng, và phác họa những chương trình có thể giải quyết được tình hình nghiêm trọng về kinh tế, trong đó nhiều quốc gia đang giẫy giụa, vừa đồng thời giải thoát tất cả dân tộc khỏi ách nô lệ và cảnh cùng cực vô nhân".

Vào phần cuối diễn văn dài, ÐTC nhắc lại một lần nữa rằng: Năm Ðại Toàn Xá tự nó không phải là mục đích, nhưng là một phương tiện thúc đẩy các tín hữu trở lại và canh tân thiêng liêng". ÐTC vui miệng ứng khẩu thêm như sau: "Không những các giám mục lưu ý đến Năm Toàn Xá, mà cả các người làm chính trị nữa".

Chiều thư Năm và suốt ngày thứ sáu, Ủy Ban Trung Ương tiếp tục làm việc. Trước buổi tiếp kiến, các Ðại Diện tham dự đã được nghe bản tổng hợp về ba ngày làm việc của Ủy Ban Trung Ương và các Ủy Ban quốc gia, do Ðức Cha Crescenzio Sepe, Tổng thư ký, trình bày. Ðồng thời ngài cũng cho biết là Ủy Ban Trung Ương cùng với Văn Phòng "Hành Hương Kính Tòa Thánh Phêrô (Peregrinatio ad Petri Sedem) và Văn phòng Hành Hương Roma", bảo đảm sự dấn thân tối đa để các cơ cấu của Thành Roma luôn luôn sẵn sàng tiếp đón tất cả những ai đến Tòa Phêrô trong Năm Thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page