Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 12/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một nửa số học sinh tại Madrid Tây Ban Nha theo học tại các trường Công Giáo

Một nửa số học sinh tại Madrid Tây Ban Nha theo học tại các trường Công Giáo.

Madrid - Tây Ban Nha [Zenit 13/12/98] - Hơn một nửa số học sinh tại Madrid, Tây Ban Nha, theo học tại các trường Công Giáo. Ðiều này cho thấy tầm quan trọng của nền giáo dục Công Giáo tại thành phố này.

Theo tuần báo có tên là "Alfa và Omega", trong số ra tháng 12/1998 này, tổng giáo phận thủ đô Madrid có 305 trường Công Giáo. Trong số này có 25 trường thuộc giáo phận, 19 tư nhân và phần còn lại do các dòng tu điều khiển. Theo tỷ lệ, 46 phần trăm học sinh tại thủ đô theo học tại các trường công lập, 39 phần trăm là học sinh các trường Công Giáo, phần còn lại theo học tại các trung tâm xã hội.

Tỷ lệ trên đây cho thấy uy tín của nền giáo dục Công Giáo. Ngoài phương pháp sư phạm tốt, các trường Công Giáo còn quan tâm đến việc đào tạo toàn diện con nguời. Trong nhiều thập niên qua, các trường Công Giáo tại thủ đô Madrid đã đào tạo được rất nhiều nhân sự cho xã hội.

Trong cuộc gặp gỡ với các giám đốc của các trường trong tổng giáo phận, Ðức Hồng Y Antonio Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid , đã kêu gọi phải nổ lực rao giảng Tin Mừng. Ngài nhắn nhủ các vị giám đốc hãy quan tâm đến việc dạy giáo lý trong lớp và trung thành với những điểm nền tảng của Ðức Tin. Ngài cũng nhắc nhỡ họ rằng công việc mục vụ không chỉ nhắm đến sinh viên học sinh, mà còn cả các giáo viên và phụ huynh học sinh, vốn là những nguời nắm giữ nhiệm vụ then chốt trong công tác giáo dục. Nhưng điều quan trọng được Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục giáo phận Madrid nhấn mạnh là cần phải liên kết hoạt động mục vụ tại học đường với giáo xứ, để sau khi ra trường , học sinh vẫn tiếp tục duy trì sự liên kết với Giáo Hội.


Ðức Tổng Giám Mục La Havana tuyên bố: nhân quyền là một vấn đề cho tất cả mọi người

Ðức Tổng Giám Mục La Havana tuyên bố: nhân quyền là một vấn đề cho tất cả mọi người.

(Zenit 13/12/98) - Cuba (Havana) - Ðức Hồng Y Jaime Orterga, Tổng Giám Mục Havana, vừa bày tỏ hy vọng rằng kỷ niệm 50 năm tuyên bố bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế sẽ làm cho mọi người trên trái đất này suy nghĩ về ý nghĩa của nhân quyền.

Trong một sứ điệp mục vụ được công bố trên một tờ báo của Tổng Giáo Phận Havana có tên là: "Ðây, Giáo Hội", Ðức Tổng Giám Mục Ortega cho rằng nhân loại còn phải đi một đoạn đường dài trước khi được hưởng đầy đủ tất cả nhân quyền của mình. Trong sứ điệp, ngài nhấn mạnh tới những nỗ lực to lớn trong việc bảo vệ nhân quyền vẫn còn đang trong giai đoạn chớm nở, trong khi chỉ có một số ít quốc gia trên thế giới tôn trọng hoàn toàn quyền của con người. Ðể hiểu được tầm quan trọng của nhân quyền đối với giáo hội, hay nói một cách khác, để hiểu rõ quyền lợi của một con người, điều cần thiết là mỗi một người, nam cũng như nữ, đều phải được coi là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Khi quyền xã hội của một người không được đảm bảo thì người đó không được đối xử đúng với phẩm giá con người, cũng như khi những quyền cá nhân của người đó, kể cả quyền dân sự và chính trị, không được tôn trọng.

Sứ điệp của Ðức Tổng Giám Mục Ortega có đoạn ghi như sau: "Những quyền xã hội như quyền được có thực phẩm, y tế, giáo dục, đều được nhắm tới lợi ích của riêng từng cá nhân bởi vì cá nhân đó là một con người. Quyền tự do của cá nhân, bao gồm tự do tín ngưỡng, tự do ý thức hệ, quyền được cư ngụ, di chuyển, tự do bày tỏ tư tưởng, tự do hội họp, đó đều nằm ở trung tâm điểm của xã hội". Cũng trong sứ điệp, Ðức Hồng Y Ortega đã nhắc lại những gì ÐTC Gioan Phaolô II đã khẳng điệp trong sứ điệp hòa bình cho năm nay, rằng, nhân quyền của mỗi một con người cần phải được tôn trọng một cách toàn diện. Kết thúc sứ điệp, Ðức Hồng Y Ortega mời gọi tất cả mọi người sống trên địa cầu, các đảng phái chính trị, các chính trị gia, khoa học gia, cụ thể là tại Cuba, hãy suy nghĩ về ý nghĩa của kỷ niệm 50 năm ngày tuyên bố bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế; và ngài đặt ra câu hỏi: "Chúng ta đang làm những gì để đạt tới việc tôn trọng một cách toàn diện nhân quyền của mỗi một con người?"


Back to Radio Veritas Asia Home Page