Tin Tức và Thời Sự
ngày 29 tháng 11/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðức Hồng Y đứng đầu bộ giáo dục Công Giáo kêu gọi tình liên đới nơi giới doanh thương

Ðức Hồng Y đứng đầu bộ giáo dục Công Giáo kêu gọi tình liên đới nơi giới doanh thương.

Vatican [Zenit 29/11/98] - Ðức Hồng Y đứng đầu bộ giáo dục Công Giáo kêu gọi tình liên đới nơi giới doanh nhân.

Trong một cuộc gặp gỡ với giới doanh nhân, Ðức Hồng Y Pio Laghi, người đứng đầu bộ giáo dục Công Giáo, đã ghi nhận rằng kinh tế thị trường có thể có một linh hồn và linh hồn của nó là tình liên đới.

Hiện nay, nới rộng cánh tay để giúp đỡ những nguời yếu kém nhứt đã trở thành một khuynh hướng chung trong giới doanh nhân. Ðây là một dấu chỉ của thời đại. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II là người đã nhận ra khuynh hướng này của nhân loại như một nhân đức nền tảng cần phải gắn liền với đức công bình.

Phát biểu trước một nhóm doanh nhân và tài chánh do Ðức Hồng Y Camillo Ruini, giám quản Roma, triệu tập để đánh dấu sứ mệnh của thành phố mà Giáo Hội muốn đề ra trước năm 2000, Ðức Hồng Y Pio Laghi khẳng định rằng không hề có sự mâu thuẩn giữa kinh tế thị trường và tình liên đới. Trích dẫn lời của tổng thống Tiệp, Vaclav Havel, Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo nói rằng kinh tế thị trường cũng phải có đạo đức riêng của nó và nguời làm kinh tế thị trường không được phép nhắm mắt làm ngơ trước những hành động phi pháp. Nguời ta cũng không thể xây dựng một nền kinh tế thị trường vững chắc trong một chế độ cho phép trốn thuế.


Back to Radio Veritas Asia Home Page