Tin Tức và Thời Sự
ngày 18 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nữ Tu ANGELA MARY CAREY, dòng Thánh Giá, người Hoa Kỳ, được ban thưởng tước hiệu "Công Dân Danh Dự" của thàng phố SAO PAOLO, BRAZIL

Nữ Tu ANGELA MARY CAREY, dòng Thánh Giá, người Hoa Kỳ, được ban thưởng tước hiệu "Công Dân Danh Dự" của thàng phố SAO PAOLO, BRAZIL.

TIN BRAZIL (CNS 18/08/98): Nữ Tu Angela Mary CAREY, dòng Thánh Giá, người Hoa Kỳ, vừa được ban thưởng tước hiệu "Công Dân Danh Dự" của thành phố Sao Paolo, Brazil, hôm thứ Hai vừa qua, ngày 17/08/98. Nữ Tu Carey, năm nay 59 tuổi, đã đến làm việc truyền giáo tại Sao Paolo, từ năm 1965. Trong những năm đầu tại Brazil, Nữ Tu CAREY dạy học tại Trường Saint Mary, dành cho nữ sinh. Từ Năm 1976, Nữ Tu Carey tham gia chương trình mục vụ giới trẻ của giáo xứ Ðức Bà của Niềm Hy Vọng, nằm trong khu nghèo ổ chuột CIDADE DUTRA của thành phố Sao Paolo, và từ năm 1978, Nữ Tu thành lập Trung Tâm Hướng Nghiệp và Giáo Dục, để giúp cho giới trẻ tại khu phố nghèo FAVELA 20, tránh nạn nghiện ngập thuốc phiện và bạo lực. Trong nghi lễ nhận lãnh tước hiệu Công Dân Danh Dự của thành phố Sao Paolo, nữ tu Carey đã tuyên bố như sau: "Tôi rất cảm động được chọn làm công dân của thành phố Sao Paolo mà tôi yêu mến. Ðây là cử chỉ nói lên thành phố Sao Paolo nhìn nhận "Trung Tâm Hướng Nghiệp và Giáo Dục" nầy như là một cơ sở có giá trị tích cực cho cộng đồng."


Back to Radio Veritas Asia Home Page