Tin Tức và Thời Sự
ngày 14 tháng 08/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ rút lại việc chuẩn y một bản dịch các Thánh Vịnh

Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ rút lại việc chuẩn y một bản dịch các Thánh Vịnh.

Washington - Hoa Kỳ [Apic 14/08/98] - Thừa lệnh Tòa Thánh Vatican, Ðức Cha Anthony Pilla, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã rút lại việc chuẩn y dành cho một bản dịch anh ngữ của các thánh vịnh do Ủy Ban Phụng Vụ thực hiện.

Theo tin của hãng thông tấn Công Giáo Hoa Kỳ CNS, lý do của việc rút lại sự chuẩn y này là để cấm xử dụng ngôn ngữ bao gồm (inclusive language). Trước đây, Bộ Giáo Lý Ðức Tin cũng đã từng lên án việc xử dụng thứ ngôn ngữ bao gồm trong một bản dịch Kinh Thánh. Ngôn ngữ bao gồm là thứ ngôn ngữ chỉ xử dụng những từ có giá trị cho cả hai phái và tránh mọi kỳ thị. Ðây là lý do khiến cho bản dịch của Quyển Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, ấn bản anh ngữ, đã bị Tòa Thánh bác bỏ. Năm vừa qua, bản dịch các bài đọc trong Thánh Lễ cũng đã gặp những khó khăn tương tự.


Back to Radio Veritas Asia Home Page