Tin Tức và Thời Sự
ngày 23 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Giám Mục Brazil kêu gọi linh mục tránh tham gia vào chính trị

Các Giám Mục Brazil kêu gọi linh mục tránh tham gia vào chính trị.

(CWN 23/06/98) - Brazil (Brazilia) - Mới đây, các Giám Mục thuộc miền Nam Brazil đã cho công bố một tài liệu kêu gọi các linh mục và tu sĩ tránh tham gia vào chính trị, đặc biệt là trong kỳ bầu cử tổng thống dự trù sẽ diễn ra vào tháng 11/1998 tới đây.

Tài liệu mang tựa đề "Các tu sĩ và Chính Trị Ðảng Phái" (Clergy and Partisan Politics), đưa ra những hướng dẫn cho các linh mục và tu sĩ liên quan tới bầu cử, với lời nhắc nhở rằng: "Sứ mạng của các tu sĩ là rao giảng Tin Mừng và họ không thể trở thành những người đề xướng các ý thức hệ chính trị". Tài liệu kêu gọi các linh mục hãy từ bỏ bất cứ sự cám dỗ nào nhắm lôi kéo họ theo một đảng phái chính trị , cũng như tránh chấp nhận những đề nghị, mời họ tham gia vào chính trị, hay có những hoạt động tuyên truyền chính trị.

Các Giám Mục miềm Nam Brazil đề nghị, thay vì tham gia vào chính trị, các tu sĩ, trong tư cách là những nhà giáo dục về đức tin, nên khuyên khích giáo dân của mình cổ võ và mưu tìm lợi ích chung, tích cực tham gia vào các cuộc bầu cử, hoặc ngay cả ra tranh cử nếu có thể. Ðể người Công Giáo có thể tham gia vào chính trị một cách có hiệu quả, các thành phần và hội đoàn giáo dân nên được thành lập theo các tiêu chuẩn được dựa trên Phúc Aâm và giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tài liệu của các vị Giám Mục Brazil khuyến khích người giáo dân, những người cảm thấy họ họ thể tham gia vào các đảng phái chính trị, nên tích cực dự phần vào tiến trình bầu cử, nhưng luôn luôn họ cần được hướng dẫn và được gây cảm hứng từ các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.


ÐTC trao Pallium cho các Vị Tổng Giám Mục

ÐTC trao Pallium cho các Vị Tổng Giám Mục.

Vatican - 23.06.98 - Văn phòng Lễ Nghi Tòa Thánh loan báo: Ngày 29.06.98, Lễ trọng kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, ÐTC sẽ cử hành thánh lễ trọng thể đồng tế trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và sẽ trao dây Pallium cho các 19 vị Tổng Giám Mục, đứng đầu các giáo tỉnh. Trong số 19 vị Tổng Giám Mục lãnh Pallium, có Ðức Cha Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tân Tổng Giám Mục Saigon. Pallium là một giây băng bằng len trắng có đính 6 thánh giá đen. Các Tổng Giám Mục đứng đầu Giáo Tỉnh mang băng len này khi cử hành các lễ nghi trọng thể. Các ngài lãnh băng len này nơi ÐTC, vị chủ chăn toàn thể Giáo Hội, với ý nghĩa này là các ngài phải luôn luôn trung thành với Giáo Hội và hiệp thông với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô.


Viện Phụ Ðan Viện Subiaco (Ý) huy động chiến dịch chống hợp thức hóa phá thai tại Bồ Ðào Nha

Viện Phụ Ðan Viện Subiaco (Ý) huy động chiến dịch chống hợp thức hóa phá thai tại Bồ Ðào Nha.

( Avvenire 23.06.98 ) - Subiaco - 23.06.98 - Chúa Nhật 28.06.98, tại Bồ Ðào Nha có cuộc trưng cầu dân ý về việc hợp thức hóa phá thai. Ðể chống lại nạn phá thai không những tại Bồ Ðào Nha, nhưng tại cả Châu Âu, Cha Mauro Meacci, Viện Phụ Ðan Viện Subiaco (nơi Thánh Benedicto tu trong nhiều năm) huy động một chiến dịch rộng rãi bằng cầu nguyện và lời hiệu triệu gửi tới các gia đình và các dân tộc Châu Âu. Sáng kiến của Viện Phụ hiện được nhiều đoàn thể hưởng ứng, cách riêng các Ðan Viện Bénédictins ở Châu Âu, nơi Thánh Tổ phụ Benedicto đã được tôn phong làm Quan Thầy. Sáng kiến của Viện Phụ mang tên là ("European Peoples pro life") Các dân tộc Châu Âu bảo vệ sự sống.

Tại Roma, Chúa Nhật 28/06/98, một thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ kính Thánh Antôn, trên đường Merulana, vào lúc 9 giờ tối, do Ðức Tổng Giám Mục José Saraiva Martins, người Bồ Ðào Nha, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, chủ sự. Thánh Antôn là người Bồ Ðào Nha.

Tại Châu Âu nhiều phong trào đang được huy động: Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống tại Ý, Phong Trào Lao Công Công Giáo, Ủy Ban Các Bạn của Bồ Ðào Nha.

Cha Mauro Meacci đặt ra nhiều câu hỏi giúp cho việc suy tư: Làm sao có thể phục hưng Châu Âu, nếu sự sống của trẻ chưa sinh ra, không được bệnh vực, không được bảo đảm? Làm sao có thể phổ biến một Thuyết Nhân Bản mới, nếu không khởi sự từ người yếu hèn nhất đang cần được tôn trọng, một sự tôn trọng phải có đối với mỗi một người và đối với mọi người? Viện Phụ nêu lên khẩu hiệu của Thánh Tổ phụ sáng lập Dòng Bénédictin và là nhân vật có công lớn lao trong việc kiến thiết và phát triển Châu Âu, cách riêng về phương diện văn hóa và tôn giáo, là: "Ora et Labora" cầu nguyện và làm việc, trong toàn thể Châu Âu, để bênh vực sự sống.

Cách đây gần hai năm, sau khi Quốc Hội Ba Lan gồm nhiều dân biểu cựu cộng sản bỏ phiếu chấp nhận luật phá thai, ÐTC đã nói với đoàn hành hương đền từ Ba Lan rằng: "Một quốc gia mà sát hại những con cái mình, thì sẽ không có tương lai".


Lễ thánh hiến Nhà thờ kính Thánh Phanxico Xaviê tại Yamaguchi

Lễ thánh hiến Nhà thờ kính Thánh Phanxico Xaviê tại Yamaguchi.

(Avvenire 23.06.98) - Yamaguchi - 23.06.98 - Mới đây Ðức Cha Joseph Atsumi Misuc, Tổng Giám Mục giáo phận Hiroshima, đã chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ kính Thánh Phanxico Xaviê, bị phá hủy do vụ cháy xẩy ra năm 1991 và được xây cất lại nhờ vào tiền dâng cúng của 20 ngàn ân nhân trong và ngoài nước. Có khoảng 3 ngàn tín hữu Công Giáo tham dự lễ thánh hiến này. Thánh Phanxico Xaviê, thuộc Dòng Tên, người Tây Ban Nha, là Quan Thầy các xứ truyền giáo, đã đến Nhật và dừng lại Yamaguchi trong những năm từ 1550 đến 1551. Ðài truyền hình và báo chí Nhật đã đề cao lễ nghi thánh hiến và ca ngợi kiến trúc tối tân của việc xây cất nhà thờ mới này.


Thánh hiến ngôi thánh đường đại kết đầu tiên tại Rumani

Thánh hiến ngôi thánh đường đại kết đầu tiên tại Rumani.

Bucarest - Rumani [Apic 23/06/98] - Nhà thờ đại kết đầu tiên tại thành phố kỷ nghệ Hunedoara, thuộc mạn Tây Rumani vừa mới được thánh hiến.

Ðối với các quan sát viên, đây quả là một phép lạ, bởi vì mối quan hệ giữa các Giáo Hội Kitô tại Rumani vốn luôn căng thẳng.

Trong ngôi nhà thờ được xây trong khuôn viên của bệnh viện thành phố, từ nay các tín hữu Chính Thống, Công Giáo theo nghi lễ Hy Lạp, Công Giáo theo nghi lễ Latinh, Tin Lành cải cách, và các tín hữu thuộc các Giáo Hội Tin Lành khác đều có thể đến cử hành phụng vụ tùy theo nghi lễ của mình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page