Tin Tức và Thời Sự
ngày 06 tháng 06/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Học viện Ðức - HUNGARI tại Roma

ÐTC tiếp Học viện Ðức - HUNGARI tại Roma.

Vatican - 6.06.98 - Nhân dịp mừng kỷ niệm 500 năm của Học viện Ðức - Hungari ở Roma, sáng thứ Bẩy 6/06/98, ÐTC tiếp Ban Giám Ðốc, các linh mục, chủng sinh và cộng đồng các Nữ Tu Phanxico phục vụ trong Học Viện. Trong diễn văn ngắn, một lần nữa ÐTC nhắc lại rằng: "Châu Âu cần thở bằng hai lá phổi". Sau đó, ngài nhắc đến đặc tính của Học Viện: tính cách đa hình thức của môi trường xã hội và của các nền văn hóa của các người sống trong Học Viện. Ngài nói: "Cuộc chung sống của các linh mục, các tu sĩ, các chủng sinh, đặc biệt là cộng đồng các sinh viên, các nữ tu, các tu huynh và các cha Dòng Tên... đến từ các nước Trung Âu và Tây Âu, minh chứng rằng Học Viện này không những có thể nhìn về dĩ vãng của mình với nhiều hãnh diện, nhưng còn có một sứ điệp tiên tri tiên báo về tương lai. Ðiều mà tôi hy vọng cho Châu Âu là Châu Âu đang đi đến thống nhất, và nhìn vào Học Viện Ðức - Hungari, nơi có một truyền thống lâu dài Châu Âu, một Châu Âu thở bằng hai lá phổi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page