Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Nữ Tu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu tham dự Tổng Công Hội

ÐTC tiếp các Nữ Tu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu tham dự Tổng Công Hội.

 Vatican - 17.12.99 - Sáng thứ Sáu, 17 tháng 12/1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp các Nữ Tu Dòng Thương Khó Chúa Giêsu, theo tinh thần của Thánh Phaolô Thánh Giá, tham dự Tổng Công Hội của Dòng tại Roma, do Mẹ Antonella Franci, Bề Trên Tổng Quyền mới, hướng dẫn.

 Nói với các Nữ Tu, ÐTC nhấn mạnh rằng: "Trong khi theo cách gần gũi hơn Chúa Giêsu đóng đanh, các chị em hãy sống ơn gọi của Hội Dòng, ơn gọi đưa chị em đến việc lựa chọn ưu tiên việc đón nhận các người nghèo khổ và các trẻ nhỏ để giáo dục, cách riêng đón nhận người phụ nữ gặp nguy hiểm đi đến việc bị khai thác vô nhân đạo". Sứ vụ rất dấn thân và rất hợp thời nay đòi một nền Tu Ðức sâu xa và ăn rễ sâu trong Phúc Âm. Dòng Nữ Tu Thương Khó Chúa Giêsu do một người vợ và người mẹ gia đình sáng lập: Bà Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, sống vào giữa những năm 1700 và 1800. Ngày nay con cái thiêng liêng của Bà khoảng hơn một ngàn, hoạt động tại 25 quốc gia của bốn Lục Ðịa, phục vụ các người nghèo khó với tinh thần khiêm tốn và sẵn sàng. ÐTC khuyến khích các Nữ Tu tiếp tục việc tông đồ đáng công phúc của họ, trong sự trung thành hoàn toàn với đặc sủng của Vị Sáng Lập, "đã được chinh phục bởi Tình Yêu mến Thánh Giá, Bà đã biến Calvario thành nơi trú ẩn của mình".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page