Tin Tức và Thời Sự
ngày 10 tháng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana đến Roma viếng Tòa Thánh

ÐTC tiếp các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana đến Roma viếng Tòa Thánh.

 Vatican - 10.12.99 - Sáng thứ Sáu, mùng 10 tháng 12/1999, sau khi nghe giảng về Mùa Vọng tại Nhà nguyện "Mẹ Ðấng Cứu Thế" trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Ðức Cha Pangratios Kolomijcev-Madjanski, Tổng Giám Mục giáo hội Chính Thống Ukraine ở Hoa Kỳ. Sau đó, ngài tiếp 8 Giám Mục Cộng Hòa Dominicana đến Roma "viếng Tòa Thánh" (Ad Limina). Hôm trước, ngài đã tiếp một nhóm gồm 7 vị.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page