Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tổ chức lại các giáo hạt tại Colombia

ÐTC tổ chức lại các giáo hạt tại Colombia.

Vatican - 27.11.99 - Ðể tổ chức lại các Giáo Hạt tại Cộng Hòa Colombia, ÐTC vừa cất nhắc bốn giáo phâïn đại diện Tông Tòa lên cấp bậc Giáo Phận và thành lập một giáo phận mới. Với việc cất nhắc các giáo hạt này lên bậc Giáo Phận chính thức, ÐTC bổ nhiệm các vị chủ chăn các Giáo Phận đại điện Tông Tòa, làm Giám Mục chính tòa: Vị Ðị Diện Tông Tòa giáo hạt Ariari, làm Giám Mục giáo phận mới với tên gọi: Giáo Phận Granada en Colombia - Vị đại diện Tông Tòa giáo hạt San José del Guadalupe, nay là giám mục chính tòa giáo phận này, giữ lại tên cũ và lãnh thổ vẫn cũ - Vị đại diện Tông Tòa giáo hạt Sibundoy, nay trở thành giám mục giáo phận Mocoa-Sibundoy- và sau cùng vị đại diện Tông Tòa giáo hạt Tumaco, nay là giám mục chính tòa giáo phận Tumaco, giữ lại tên cũ và lành thổ cũ. Giáo Phận mới được thành lập là giáo phận Yopal, với lãnh thổ được cắt chia từ Giáo Hạt đại diện Tông Tòa Casmare. Yopal là giáo phận phụ thuộc nằm trong Giáo Tỉnh Tunya. ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Olavio Lopez, hiện đang làm Ðại Diện Tông Tòa giáo hạt Casmare, làm Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận mới Yopal.


ÐTC bổ nhiệm giám chức mới tại Hội Ðồng Văn Hóa

ÐTC bổ nhiệm giám chức mới tại Hội Ðồng Văn Hóa.

Vatican - 27.11.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Ông Michel Berger, người Pháp, hiện là Chủ Sự của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, làm Phó Tổng Thư Ký của Hội Ðồng. Ðồng thời ÐTC bổ nhiệm Nữ Tiến Sĩ Maria Cristina Carlo-Stella, viên chức của Hội Ðồng, làm Chủ Sự thay thế Ðức Ông Michel Berger.


Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran lên đường đi Cuba

Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran lên đường đi Cuba.

Vatican - 27.11.99 - Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa vừa loan báo: Thứ Bảy, 27 tháng 11/1999, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, phụ trách về liên lạc với các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh (tương đương Bộ Trưởng ngoại giao) lên đường đi La Havana (thủ đô Cuba), để tham dự Hội Nghị quốc tề về Tông Huấn "Giáo Hội tại Mỹ Châu", và về những liên hệ nhân bản, kinh tế và xã hội tại Ðảo Caraibes. Hội nghị quốc tế này do Hội Ðồng Giám Mục Cuba tổ chức, từ mồng một đến mồng 3 tháng 12/1999 tới đây. Giám Ðốc phòng báo chí cho biết thêm: Chuyến viếng thăm Cuba này sẽ la cơ hội thuận tiện để Vị Phụ Trách Ngoại Giao Tòa Thánh tiếp xúc với Chính Phủ Cuba nữa.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ÐTC trong chuyến viếng thăm Cuba Tháng Giêng năm 1998: "Cuba hãy mở rộng cửa cho thế giới và thế giới cũng hãy mở rộng cửa cho Cuba", Cuba từ đó đã có nhiều dịp tiếp xúc với thế giới bên ngoài và thế giới lưu ý nhiều hơn đến Cuba. Nhờ những cuộc tiếp xúc này, Cuba không còn cảm thấy bị cô lập như trước đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page