Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC gửi điện văn chúc mừng Tân Tổng Giám Ðốc UNESCO

ÐTC gửi điện văn chúc mừng Tân Tổng Giám Ðốc UNESCO.

Vatican - 17.11.99. Nhân ngày Tiến Sĩ Koichiro Matsuura, người Nhật, lãnh nhận chức vụ Tổng Giám Ðốc UNESCO (tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo Dục - Khoa Học và Văn Hóa, trụ sở tại Paris), ÐTC gửi điện văn chúc mừng. Trong điện văn, ÐTC cầu chúc rằng, dưới sự lãnh đạo của Tiến Sĩ Koichiro Matsuura, cơ quan quốc tế này có thể tiến thêm nữa trong dấn thân quyết liệt chống nạn mù chữ trên thế giới và trong việc giáo dục giới trẻ, cách riêng qua việc phát triển về giáo huấn nghề nghiệp.

Ngoài ra Ðức Gioan Phaolô II cũng ước mong: tổ chức UNESCO trước hết đem đến một đóng góp quyết định cho việc tìm kiếm một nền luân lý cho Khoa Học và Kỹ Thuật; rồi UNESCO có thể tăng giá trị thêm mãi sự góp phần của các tôn giáo vào việc thiết lập nền hòa bình thế giới và sau cùng UNESCO tiếp tục sứ vụ của mình cách can đảm trong việc giáo dục về các quyền của con người.

Tổ Chứa UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) có nghĩa là "Liên Hiệp Quốc về Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa" được thành lập năm 1946 và có trụ sở tại Paris. Mục dích của Tổ Chức là bảo vệ hòa bình và an ninh trên thế giới, bằng việc thắt chặt, qua việc giáo dục, khoa học, văn hóa và thông tin, sự cộng tác giữa các quốc gia, để bảo đảm việc tôn trọng chung công lý và luật pháp, cũng như các quyền của con người và các tự do căn bản, mà Hiến Chương Liên Hiệp Quốc công nhận cho mọi dân tộc, không phân biệt sắc tộc, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page