Tin Tức và Thời Sự
ngày 5 tháng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC gởi Ðức Hồng Y Edmund SZOKA làm đặc sứ mừng lễ 450 năm Rao Giảng Tin Mừng tại Nhật Bản

ÐTC gởi Ðức Hồng Y Edmund SZOKA làm đặc sứ mừng lễ 450 năm Rao Giảng Tin Mừng tại Nhật Bản.

Tin Roma (RG 5/10/99): Vào ngày 11 tháng 10/1999 nầy, Giáo Hội Công Giáo Nhật Bản sẽ long trọng bế mạc những cuộc lễ mừng kỷ niệm 450 năm Thánh Phanxicô Xaviê đến rao giảng Tin Mừng tại Nhật Bản.

Nhân dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã cử Ðức Hồng Y Edmund SZOKA, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Quốc Gia Vatican, làm đặc sứ để chủ tọa Các Lễ Nghi Bế Mạc sẽ được diễn ra tại thành phố KAGOSHIMA, miền Tây Nam Nhật Bản.

Từ Ấn Ðộ đến, Thánh Phanxicô Xaviê đã đặt chân lên Nhật Bản, tại địa điểm thành phố KAGOSHIMA nầy, vào ngày 15 tháng 8 năm 1548, cùng với một người Nhật đầu tiên đã được chính Thánh Nhân rửa tội, tên là YAJIRO; anh nầy lúc đó là một người tị nạn, đã gặp thánh Phanxicô Xaviê, xin trở lại đạo,và từ đó theo giúp thánh nhân trong công tác truyền giáo.

Trong thơ gởi cho Ðức Hồng Y SZOKA, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhắc lại công nghiệp truyền giáo của thánh Phanxicô Xaviê, và bày tỏ hiệp thông với toàn thể Giáo Hội Công Giáo tại Nhật Bản trong dịp kỷ niệm quan trọng nầy.


ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến sự khẩn thiết gieo rắc men Phúc Âm vào trong xã hội

ÐTC Gioan Phaolô II nhắc đến sự khẩn thiết gieo rắc men Phúc Âm vào trong xã hội.

Tin Roma (RG 5/10/99): Trong bức thơ gởi cho Ðức Tổng Giám Mục Carmelo Cassati, Tổng Giám Mục giáo phận TRANI, miền nam Italia,nhân dịp mừng kỷ niệm 900 Năm Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhở rằng Ðại Toàn Xá năm 2000 là như một điểm hẹn mà tất cả mọi người Kitô cần phải nhìn đến với niềm hy vọng." ÐTC còn nhấn mạnh thêm rằng: "Tất cả mọi người Kitô đều được mời gọi thực hiện cuộc trở lại sâu xa và sống hòa giải. Họ cần được cảm thấy mình có đầy đủ sức mạnh để gieo rắc vào trong xã hội men phúc âm.

Nhân dịp, ÐTC nhắc đến ý nghĩa của Nhà Thờ Chính Tòa như là nơi để gặp gỡ Thiên Chúa, và để mạc khải cho con nguời biết những sự phong phú không dò thấu được của tình thương nhân từ của Thiên Chúa,và biết những kỳ diệu mà Ngài không ngừng thực hiện giữa dân Chúa.

Ðứng trước bổn phận khẩn thiết phải mang Tin Mừng Chúa đến cho những anh chị em chưa biết Ngài, ÐTC cầu chúc cho nhiều nguời trẻ biết lắng nghe và theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục hoặc tu dòng, và phục vụ cho Tin Mừng Chúa, để cống hiến cho con nguời ngày nay khả thề khám ra trong Phúc Âm những câu trả lời mà tâm hồn họ đang khao khát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page