Tin Tức và Thời Sự
ngày 30 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Tổng Thống cộng hòa Venezuela

ÐTC tiếp Tổng Thống cộng hòa Venezuela.

Vatican - 30.09.99 - Sau buổi tiếp kiến 1,500 chuyên viên tham dự Hội Nghị quốc tế về chứng ung thư-sản phụ, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Angelo Acerebi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hòa Lan và Ðức Tổng Giám Mục Orlando Antonini, sứ thần Tòa Thánh tại Zambia và Malawi. Sau đó, ngài tiếp Tổng Thống cộng hòa Venezuela, ông Hugo Rafael Chavez Frias và đoàn tùy tùng.

Sau cuộc gặp gỡ với ÐTC, Tổng Thống đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh. Trong cuộc thảo luận giữa Tổng Thống và Ðức Hồng Y, có sự hiện diện của Tổng Trưởng Ngoại Giao Venezuela và Ngoại Trưởng Vatican, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: Trong cuộc thảo luận hai bên đã trao đổi ý kiến về vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong xã hội hiện nay và cách riêng trong thực tại Venezuela. Hai phái doàn đã chú ý cách riêng đến sự cần thiết thăng tiến và bảo vệ con người, sự sống con nguời và gia đình. Trong dịp này, phái đoàn chính phủ Venezuela nhắc lại cách riêng sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo trong lãnh vực giáo dục giới trẻ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page