Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh

ÐTC tiếp các Giám Mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh.

Castelgandolfo - 24.09.99 - Sáng thứ Sáu 24.09.99, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp tám Giám Mục Canada, do Ðức Hồng Y Aloysius Ambrrosic, Tổng Giám Mục giáo phận Toronto hướng dẫn, đến Roma viếng Tòa Thánh. Sáng thứ Năm, ÐTC đã tiếp nhóm thứ nhất gồm sáu vị. Canada có khoảng 30 triệu dân cư, trong số này có 13 triệu người Công Giáo, được chia thành 72 giáo hạt; nhưng số các Giám Mục trong toàn quốc là 140 vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page