Tin Tức và Thời Sự
ngày 2 tháng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Một Bộ Trưởng chính phủ ca ngợi vai trò Giáo Hội trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai

Một Bộ Trưởng chính phủ ca ngợi vai trò Giáo Hội trong việc đào tạo các nhà lãnh đạo tương lai.

Tin YANGON , Miến Ðiện (UCAN 2/09/99) -- Vị thứ trưởng tôn giáo vụ của Mianma nói với giới trẻ Công Giáo ở đây rằng các tôn giáo trên thế giới đã cố gắng đào tạo giới trẻ trở thành những công dân tốt với ý thức rằng giới trẻ ở mỗi thế hệ là các nhà lãnh đạo trong tương lai. Trong buổi lễ nhân Ngày Phụ Huynh 8-08-99 do Ban Tông Ðồ Giới Trẻ của tổng giáo phận Yangon (AYA) tổ chức tại khách sạn Strand ở Yangon, ông U Aung Khin nhận định rằng Giáo Hội Công Giáo ý thức được bổn phận này. Ông khen ngợi các chức sắc Giáo Hội cũng như giới trẻ đã nhiệt tình đáp ứng các hoạt động tông đồ.

Ðức Tổng Giám mục Gabriel Thohey Mahn Gaby, tổng giáo phận Yangon, đã chủ sự thánh lễ cho các cha mẹ và khách mời, trong đó có nhiều quan chức của Hội Ðồng Hòa Bình và Phát Triển Ðất Nước (SPDC), kể cả trung tướng Tin Oo, thư ký thứ hai của hội đồng. Như một phần chuẩn bị cho ngày lễ, giới trẻ đã đặc biệt cam kết dự lễ suốt một tháng trước ngày lễ, và dùng tiền túi để chuẩn bị bữa ăn sáng cho khách mời sau thánh lễ. Thiếu tướng David Abel, bộ trưởng văn phòng chủ tịch của SPDC và là người Công Giáo, đã khen ngợi tông đồ giới trẻ và kêu gọi giới trẻ luôn kính trọng cha mẹ và người lớn tuổi như đòi hỏi của điều thứ bốn trong Mười Ðiều Răn. Ông nói thêm việc kính trọng người già cũng phù hợp với truyền thống của Mianma.

Sau chương trình giải trí, Ðức Tổng Giám Mục Mahn Gaby và cha Edwin David, tuyên úy của Tông Ðồ Mục Vụ Giới Trẻ, nói lời cảm ơn và động viên. Một tiết mục ca nhạc của giới trẻ đã kết thúc ngày lễ. Một phụ huynh cho biết ông luôn cho phép con gái tham dự ngày lễ Tông Ðồ Mục Vụ Giới Trẻ hàng năm vì những gì cô gái nghe từ các diễn giả hình như có tác dụng nhiều hơn những gì ông nói với cô bé ở nhà trong suốt đời cô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page