Tin Tức và Thời Sự
ngày 31 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC cử Ðức Hồng Y Razafindratandra, Tổng Giám Mục giáo phận Antananarivo, làm Ðặc Sứ chủ tọa lễ nghi kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Antsirabé - Madagascar

ÐTC cử Ðức Hồng Y Razafindratandra, Tổng Giám Mục giáo phận Antananarivo, làm Ðặc Sứ chủ tọa lễ nghi kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Antsirabé - Madagascar.

Castelgandolfo - 31.08.99 - ÐTC vừa cử Ðức Hồng Y Armand Gaetan Razafindratandra, Tổng Giám Mục giáo phận Antananarivo, thủ đô Madagascar, làm Ðặc Sứ của ngài, để chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Antsirabé, được tổ chức từ ngày 17 đến 19 tháng 9/1999 tới đây.

Giáo phận Antsirabé, một trong 5 giáo phận phụ thuộc Giáo Tỉnh Antananarivo, được rao giảng Tin Mừng từ năm 1899 do các Cha Truyền Giáo La Salette. Năm 1923, địa diểm truyền giáo này trở thành Giáo Phận đại diện Tông Tòa và năm 1955 được cất nhắc lên hàng Giáo Phận.

Dân số trong giáo phận khoảng gần một triêïu, trong đó người Công Giáo chiếm hơn một nửa, được chia thành 25 giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của hơn 100 Linh Mục, với sự cộng tác của 120 Nữ Tu. Trong giáo phận Antsirabé, Giáo Hội Công Giáo điều khiển 400 cơ sở giáo dục và khoảng 100 cơ sở khác về y tế và từ thiện bác ái.


Ðại hội thế giới về bênh vực sự sống tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe

Ðại hội thế giới về bênh vực sự sống tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe.

Guadalupe - 31.08.99 - Ðại hội thế giới về bảo vệ sự sống sẽ được tổ chúc tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe bên Mexico từ ngày 27 tháng 10/1999 tới đây, do sự cộng tác giữa Hội Ðồng Toà Thánh về Hôn Nhân và Gia Ðình và Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế, với sự tham dự của nhiều Phong Trào và Hội Ðoàn Công Giáo khác nhau, trong đó có Liên Hiệp thế giới các bác sĩ Công Giáo và Liên Hiệp quốc tế các luật gia Công Giáo. Ðại hội sẽ kết thúc Chúa Nhật 30 tháng 10/1999. Các vị tham dự dành hai ngày 28 và 29 (được gọi là những ngày của dấn thân khoa học) để thảo luận về các đề tài luân lý liên hệ đến bào thai, về phương diện sinh lý, tâm lý, nhân loại học và luật pháp. Các tín hữu từ khắp thế giới, dấn thân minh chứng và bênh vực nền văn hóa tôn trọng sự sống con người từ lúc thụ thai, sẽ tụ họp nhau tại Ðền Thánh Guadalupe, được lựa chọn cách riêng để đón nhận biến cố lớn lao này vì lý do đặc biệt.

Linh Mục Maurizio Gaghardini, chủ tịch Ủy Ban tổ chức giải thích lý do đặc biệt như sau: Chúng tôi đã khám phá ra rằng tại Guadalupe, Ðức Trinh Nữ hiện ra như một người nữ đang mang thai. Thực sự, đối với thổ dân Indios, thắt lưng Ðức Mẹ mang lúc hiện ra là dấu chỉ của việc mang thai. Nhưng Ðức Trinh Nữ hiện ra tại Guadalupe cũng được coi như người phụ nữ mặc mặt trời , trong hình ảnh của Sách Khải huyển. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng: hiệp nhất với Ðức Maria để bênh vực sự sống có thể phát xuất một sức hiệu nghiệm lớn lao trong chiều kích này: bênh vực sự sống với Ðức Maria Guadalupe, nghĩa là biểu lộ với Ðức Maria một cử chỉ yêu mến, bằng việc công nhận vai trò không thể sánh ví được của Người, như ÐTC viết trong Thông Ðiệp Tin Mừng sự sống, trong việc bênh vực sự sống và trong việc cổ võ sự sống. Hơn nữa tại Guadalupe, chúng tôi muốn hiệp nhất với Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, vì Hàn Lâm Viện sẽ cử hành một Ðại Hội thế giới về phẩm giá và về qui luật của bào thai con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page