Tin Tức và Thời Sự
ngày 04 tháng 08/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Dân làng có cách thức riêng để mừng lễ Thánh Tâm

Dân làng có cách thức riêng để mừng lễ Thánh Tâm.

Tin YANGON (UCAN 4/08/99) -- Việc mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hàng năm tiếp tục thu hút cả dân làng Kanazogon, Mianma, đổi mới lòng tôn sùng của họ và tạ ơn Chúa về những phúc lành mà họ đã nhận được trong suốt cả năm. Nant Htilar, một dân làng, nói với UCA News rằng lễ Thánh Tâm ngày 11-06-99 năm nay được mừng vào ngày 13-06-99 tại Kanazogon, cách Yangon 550 km về phía đông nam, có gần đủ 500 gia đình giáo dân dự thánh lễ. Sau thánh lễ, cha xứ, các tu sĩ, các chức viên và hội viên các hội đoàn giáo xứ đi đến từng nhà để làm phép tượng ảnh Thánh Tâm được tôn kính trong hầu hết mọi gia đình. Các kinh nguyện tôn kính Thánh Tâm lại được đọc trong các cuộc viếng thăm thường lệ, với nhiều hội viên của hội đoàn Liên Minh Thánh Tâm mà người ta dễ nhận ra giữa đám đông nhờ khăn quàng đỏ hay phù hiệu họ mang trước ngực. Khách được chủ gia đình mời uống nước và ăn nhẹ để tạ ơn Thánh Tâm Chúa. Theo Nant Htilar, tập tục này có từ đã lâu, và hình như dân làng Kanazogon không hề thấy chán với cuộc lễ mừng theo truyền thống hàng năm này.


Các Ðức Giám Mục Ðức kêu gọi giữ ngày Chúa Nhựt

Các Ðức Giám Mục Ðức kêu gọi giữ ngày Chúa Nhựt.

Frankfurt [Zenit 4/08/99] - Ðứng trước tình trạng các sinh hoạt thương mại ngày càng lấn át Ngày Chúa Nhựt, vốn được dành cho việc thờ phượng và đời sống gia đình, Hội Ðồng Giám Mục Ðức đã đưa ra tuyên cáo kêu gọi tuân giữ Ngày này.

Trong bản tuyên cáo, Ðức Cha Josef Homeyer, chủ tịch ủy ban Cộng Ðồng và các vấn đề xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Ðức, nói rằng mở các cửa tiệm trong ngày Chúa Nhựt là một bước nữa trong việc hạ giảm tính cách đặc biệt của Ngày này. Tuy nhiên, theo Ðức Cha Homeyer, không nên biến Ngày Chúa Nhựt thành một ngày làm việc. Nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhựt không chỉ là một quan tâm có tính cách tôn giáo, mà còn là gia sản văn hóa chung của nhân loại. Ngài nói rằng làm việc bảy ngày một tuần là điều vô nhân đạo. Ðức Cha Homeyer cho rằng dành một ngày cho gia đình, cộng đồng, thể thao và các sở thích là điều tuyệt đối cần thiết. Ngài khẳng định rằng nhà nước không chỉ có trách nhiệm về kinh tế, mà còn cả về mặt văn hóa nữa.

Chính vì những lý do đó mà Giáo Hội Công Giáo yêu cầu phải giữ Ngày Chúa Nhựt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page