Tin Tức và Thời Sự
ngày 13 tháng 07/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Philippines bầu tân chủ tịch

Hội Ðồng Giám Mục Philippines bầu tân chủ tịch.

(Philippines Star 13/07/99) - Philippines (Tagaytay) - Trong khóa họp khoáng đại lần thứ 79, tổ chức tại nhà tĩnh tâm Betania ở thành phố Tagaytay từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7/1999 vừa qua, các Giám Mục Philippines đã bầu một ban lãnh đạo mới.

Ðược bầu làm tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục là Ðức Cha Orlando Quevedo, Tổng Giám Mục Cotabato; và phó chủ tịch là Ðức Cha Leonardo Legaspi, Tổng Giám Mục Caceres. Ðức Tổng Giám Mục Quevedo, 60 tuổi, thay thế Ðức Tổng Giám Mục Oscar Cruz, đã giữ ghế chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines trong hai nhiệm kỳ. Trong một thông cáo được công bố, vị tân chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Philippines cho biết ngài sẽ tiếp tục các chương trình của vị tiền nhiệm, bao gồm việc cổ động bãi bỏ án tử hình và tha nợ nước ngoài của các nước thuộc thế giới thứ ba. Ðức Tổng Giám Mục Quevedo cũng cho biết thêm là ngài sẽ theo dõi sát và thẳng thắn phê bình các chương trình của chính phủ, nếu xét rằng những chương trình này phương hại tới người nghèo, hay chỉ phục vụ cho quyền lợi của giới giàu có mà thôi. Tuy nhiên Hội Ðồng Giám Mục Philippines vẫn tiếp tục ủng hộ chính phủ trong những chương trình khác, không đi ngược lại với luật của giáo hội Công Giáo, nhưng mưu cầu lợi ích chung cho người dân, đặc biệt là những người nghèo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page