Tin Tức và Thời Sự
ngày 12 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðài Phát Thanh Vatican tuyển tập sự viên làm việc nhân dịp Ðại Năm Thánh

Ðài Phát Thanh Vatican tuyển tập sự viên làm việc nhân dịp Ðại Năm Thánh.

Vatican [Zenit 12/05/99] - Hợp tác với phân bộ giới trẻ của Hội Ðồng Tòa Thánh về giáo dân, Ðài Phát Thanh Vatican tuyển mộ nhân viên tập sự làm việc trong dịp Ðại Năm Thánh.

Theo các qui định của Ðài, các ứng viên phải ở trong lứa tuổi từ 20 đến 30. Tiếng mẹ đẽ phải là một trong năm ngôn ngữ chính sau đây: Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Ngoài tiếng mẹ đẽ, ứng viên còn phải thông thạo một trong những thứ tiếng trên đây. Mỗi ứng viên phải có thể làm việc ít nhứt là hai tháng trong giai đoạn từ tháng 11 năm 1999 cho đến tháng 1 năm 2001. Họ phải làm việc mỗi ngày 6 giờ đồng hồ và mỗi tuần 6 ngày. Công việc chính của họ là thu thập tin tức liên quan đến Năm Thánh từ các tổ chức ở Roma, phỏng vấn khách hành hương, giáo sĩ, trực tiếp tường trình qua đường giây điện thoại và viết tin.

Trong thời gian tập sự, các tập sự viên sẽ được Trung Tâm Thiện Nguyện Viên cung cấp nơi ăn chốn ở và bảo đảm các dịch vụ y tế, bảo hiểm.


Hội thảo về tông sắc "mầu nhiệm Nhập Thể" của Ðức Thánh Cha

Hội thảo về tông sắc "mầu nhiệm Nhập Thể" của Ðức Thánh Cha.

Roma [Zenit 12/05/99] - Một cuộc hội thảo về tông sắc "Mầu Nhiệm Nhập Thể" của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II hiện đang diễn ra tại đại học "Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ" của tu hội "Ðạo Binh Chúa Kitô" ở Roma.

Trong bài diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, Ðức Hồng Y William Baum đã nói như sau: "Mục đích chính của Năm Thánh là sự trở lại của cá nhân và xã hội, với Kitô Giáo toàn diện, vốn bị thương tổn vì tội trong tư tưởng, lời nói, việc làm và thiếu sót của chúng ta. Những cuộc cử hành đích thực của Năm Thánh phải nhấn mạnh đến lòng sốt sắng, việc cầu nguyện và các bí tích cũng như tình bác ác huynh đệ được Tình yêu Chúa thúc đẩy". Về phần mình, Linh Mục Alvaro Corcuera, viện trưởng đại học "Nữ Vương các Thánh Tông Ðồ" nói rằng những hành động cụ thể của Năm Thánh là hành hương, viếng Cửa Thánh và ân xá.

Ðức Cha Giuseppe Conte, thuộc ủy ban trung ương chuẩn bị Năm Thánh, nhấn mạnh đến nhu cầu phải tái khám phá ý nghĩa của các cuộc hành hương trong quá khứ. Ngày nay, các phương tiện di chuyển đã rút ngắn thời gian, nhưng cần phải nhớ rằng việc hoán cải của tâm hồn đòi hỏi phải có những giai đoạn suy tư lâu dài. Mỗi nguời cần phải thiết lập những giai đoạn trong nội tâm để có thể gặp gỡ với gương mặt của Chúa Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page