Tin Tức và Thời Sự
ngày 5 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đề ra tiêu chuẩn mới để nhận chủng sinh

Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đề ra tiêu chuẩn mới để nhận chủng sinh.

(UCAN SR2646.1026 5/05/99) - Sri Lanka (Colombo) - Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka vừa phê chuẩn một bản qui lệ mới để hướng dẫn các ứng viên muốn ghi tên vào hai Ðại Chủng Viện của Giáo Hội Công Giáo Sri Lanka.

Bản qui lệ này được phê chuẩn trong khóa họp của Hội Ðồng Giám Mục từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4/1999 vừa qua. Trước hết bản qui lệ yêu cầu điều tra lý lịch gia đình của tất cả các ứng sinh muốn vào học tại Ðại Chủng Viện cũng như Tiểu Chủng Viện. Các Giám Mục Sri Lanka cho rằng, tôn giáo, thân thế xã hội, kinh tế và đạo đức của gia đình, có ảnh hưởng lớn đối với các ứng sinh muốn theo đuổi ơn gọi. Bản qui lệ cũng đề nghị các Tiểu Chủng Viện tại Sri Lanka đề ra những tiêu chuẩn cao hơn trong chương trình huấn luyện các Chủng Sinh. Riêng phần các ứng sinh, bản qui lệ đặt ra những tiêu chuẩn về tinh thần, luân lý, đạo đức và trí thức, mà mỗi ứng sinh phải hội đủ trước khi được nhận vào Chủng Viện.

Cũng trong khóa họp vừa qua, Hội Ðồng Giám Mục Sri Lanka đã hoàn tất chương trình cho Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 8/1999 tới đây, tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Lanka, thuộc Tewatte-Ragama, nằm về phía Bắc thủ đô Colombo. Khoảng 200 ngàn tín hữu hành hương sẽ đến tham dự cuộc rước kiệu Ðức Mẹ dự trù được tổ chức trong Ðại Hội Thánh Thể. Tất cả các Giám Mục của Sri Lanka sẽ tham dự vào biến cố trọng thể này.


Phát biểu của Ðại Diện Tòa Thánh về vấn đề giảm nợ cho các nước nghèo

Phát biểu của Ðại Diện Tòa Thánh về vấn đề giảm nợ cho các nước nghèo.

Milano [Zenit 5/05/99] - Tòa Thánh nói rằng việc giảm nợ cho các nước nghèo là một bước quan trọng, nhưng chưa đủ.

Trên đây là lập trường của Tòa Thánh được vị Ðại Diện của Tòa Thánh là Ðức Cha Dormuid Martin, Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đưa ra trong phiên họp mới đây của Quỉ Tiền Tệ quốc tế nhóm tại Washington.

Trong một bài phát biểu trên nhựt báo "Tương Lai" của Hội Ðồng Giám Mục Ý, Ðức Cha Martin đã đánh giá cao các nổ lực của các nước giàu nhằm làm giảm gánh nặng của các nước đang mắc nợ. Tuy nhiên, ngài nói rằng cần phải chú ý đến các yếu tố khác. Vị đại diện của Tòa Thánh cho thấy nguy cơ là các chính phủ được giảm nợ sẽ không thực sự xử dụng đúng đắn số nợ được tha. Một trong những vấn đề trầm trọng nhứt của các nước đang mắc nợ chính là xử dụng việc giảm nợ trong các lãnh vực kinh tế để chi dụng vào các hoạt động không sinh lợi, mà cụ thể là trang bị về quân sự.

Về hiện tượng toàn cầu hóa, vị Ðại Diện của Tòa Thánh nhấn mạnh đến chiều kích xã hội. Ðể thiết lập một cấu trúc mới cho thế giới, cần phải có sự hài hòa giữa kinh tế, chính trị và xã hội. Nếu khía cạnh xã hội không được quan tâm, thì cấu trúc ấy sẽ chỉ què quặt mà thôi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page