Tin Tức và Thời Sự
ngày 2 tháng 05/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giáo Hội Tin Lành sẽ không còn là quốc giáo tại Thụy Ðiển

Giáo Hội Tin Lành sẽ không còn là quốc giáo tại Thụy Ðiển.

Stockhom, Thụy Ðiển [Zenit 2/05/99] - Kể từ năm 2000, Giáo Hội Tin Lành Luther sẽ không còn là quốc giáo tại Thụy Ðiển.

Ðức cha Hammar, Tổng Giám Mục Tin Lành Luther tại Uppsala nói rằng một sự thay đổi như thế là điều không thể tránh khỏi tại các nước Tây Phương. Sự liên kết giữa Giáo Hội và Nhà Nước chỉ tạo ra vấn đề mà thôi.

Ðược thiết lập hồi thế kỷ thứ 17, Giáo Hội Tin Lành Luther tại Thuy Ðiển nhìn nhận quốc vương như là thủ lãnh và xem quốc hội như là cơ quan quyết định về nền tảng pháp lý của Giáo Hội. Cả Giám Mục lẫn các vị quản xứ nhà thờ chính tòa đều do chính phủ bổ nhiệm. Những qui định này sẽ chấm dứt vào năm tới khi Giáo Hội tự đảm trách việc bổ nhiệm nhân sự và soạn ra luật riêng cho mình. Nhưng sự thay đổi này sẽ không có giá trị trong vấn đề thuế khóa, vì chính phủ vẫn tiếp tục buộc nguời dân phải đóng thuế để tài trợ cho Giáo Hội.

Ðức Tổng Giám Mục Hammar hy vọng rằng việc thay đổi này sẽ là một bước tích cực trong phong trào đại kết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page