Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC bổ nhiệm tân Tổng Thư Ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích

ÐTC bổ nhiệm tân Tổng Thư Ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích.

Vatican - 27.04.99 - ÐTC vừa bổ nhiệm Ðức Cha Francesco Pio Tamburrino, hiện là Giám Mục giáo phận Teggiano-Policastro (miền nam nước Ý) làm Tổng Thư Ký Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, đồng thời cất nhắc đức cha lên bậc Tổng Giám Mục. Ðức Cha Tamburrino thay thế Ðức Cha Gerardo Majella, người Brazil, từ ngày 13 tháng Giêng 1999 năm nay được bổ nhiệm về làm Tổng Giám Mục giáo phận São Salvador da Bahia và Giáo Chủ Brazil.


Các bậc phu huynh Công Giáo nên cổ võ ý thức truyền giáo cho con cái

Các bậc phu huynh Công Giáo nên cổ võ ý thức truyền giáo cho con cái.

(UCAN BA2548.1025 27/04/99) - Bangladesh (Dhaka) - Các bậc phu huynh Công Giáo nên cổ võ ý thức truyền giáo cho con cái để giúp đáp ứng sự giảm sút ơn kêu gọi hiện nay.

Trên đây là sứ điệp Linh Mục Abel Rozario, giám đốc Hiệp Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo của Bangladesh nhân ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu hôm Chúa Nhật, 25/04/99 vừa qua. Theo cha Rozario, hơn khi nào hết, trong lúc này giáo hội rất cần có thêm các nhà truyền giáo. Nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc cầu nguyện để xin Thiên Chúa soi sáng cho ơn gọi, cha Rozario kêu gọi các bậc phụ huynh và cha mẹ đỡ đầu cầu nguyện, để qua hy sinh và hợp tác, giới trẻ có thể phát triển ý thức về ơn gọi của mình. Cầu nguyện là chìa khóa duy nhất mở đường cho ơn gọi và các bậc phu huynh cần phải giúp cho con em của họ trưởng thành trong lý tưởng và giá trị Kitô. Cha Rozario nói như sau: "Những con tim cầu nguyện đều nói lên sứ điệp của Thiên Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page