Tin Tức và Thời Sự
ngày 26 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái

ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái.

Vatican - 26.04.99 - Lúc 11 giờ sáng thứ Hai 26.04.99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái, ông Ariel Sharon, phu nhân và đoàn tùy tùng. Trong các vị tháp tùng có ông Tổng Giám Ðốc Bộ Ngoại Giao: Eytan Bentsur, Ðại Sứ Do Thái cạnh Tòa Thánh, ông Aharon Lopez. Sau buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Ngoại Giao Do Thái và đoàn tùy tùng đến viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh. Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái từ Tel Aviv đến Roma chiều Chúa Nhật 25/04/99, trong chương trình gặp gỡ Bộ Trưởng Ngoại Giao Ý, ông Lamberto Dini, vào sáng thứ Ba 27/04/99.


ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh(Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh(Ad Limina).

Vatican - 26.04.99 - Sau Bộ Trưởng Ngoại Giao Do Thái, cũng trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp 4 Giám Mục Canada, miền Ontario: hai Tổng Giám Mục - một Giám Mục Chính Tòa, một Giám Mục Hiệu Tòa, phụ tá giáo phận London (bên Canada) đến Roma viếng Tòa Thánh.

Sau các Giám Mục Canada, ÐTC tiếp 11 Giám Mục Ý thuộc miền Toscana, do Ðức Hồng Y Silvano Piovanelli, Tổng Giám Mục Firenze, hướng dẫn, đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về tình hình các giáo hội địa phương.


Khóa họp khoáng đại của các Giám Mục Ethiopia và Eritrea trong nội Thành Vatican

Khóa họp khoáng đại của các Giám Mục Ethiopia và Eritrea trong nội Thành Vatican.

Vatican - 26.04.99 - Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Giám Mục Ethiopia và Eritrea được khai mạc sáng thứ Hai 26.04.99 tại Giáo Hoàng Học Viện Ethiôpicô trong nội thành Vatican. Khóa họp sẽ kết thúc vào ngày 29/04/99 này, sau ba ngày làm việc.

Tham dự Khóa họp khoáng đại có 11 vị chủ chăn của hai nước: trong số này có ba vị thuộc Eritrea và một vị Ethiopia theo lễ nghi Công Giáo Alexandrino - 5 vị Giám Mục đại diện Tông Tòa thuộc lễ nghi Latinh và Ðức Hồng Y Paulos, cựu Tổng Giám Mục giáo phận Addis Abeba, thủ đô, với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Ethiopia.

Sau diễn văn khai mạc của Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương, các vị tham dự bắt đầu thảo luận về Nội Qui của Hội Ðồng Giám Mục. Thứ ba 27.04.99, Ðức Hồng Y Jozef Tomko, Tổng Trưởng Bộ Phúc Âm hóa các dân tộc lên phát biểu ý kiến.

Ðề tài chính của Khóa Họp này là tình hình mục vụ và chính trị tại Ethiopia và Eritrea, đặc biệt lưu ý đến thái độ của Giáo Hội đứng trước thảm cảnh của hai dân tộc anh em lại chiến đấu chống nhau. Ðức Cha Abune Lucas Milesi, Giám Mục giáo phận Barentu bên Eritrea sẽ trình bày về đề tài phức tạp này. Sau đó, Ðức Cha Abune Berhaneyesus Souraphiel, Giám Quản Tông Tòa giáo phận Addis Abeba (thủ đô Ethiopia) sẽ tường trình về những diễn biến trong mối quan hệ giữa Nhà Nước và Giáo Hội trong miền này và về một Hội Nghị về Giáo Hội tại Ethiopia và Eritrea trong viễn tượng Ðại Toàn Xá của năm 2000.

Cũng nên nhắc lại: Thứ Tư 21.04.99, trong buổi tiếp kiến chung, ÐTC đã nói đến "những chiến tranh bị lãng quên", trong đó có chiến tranh tại vùng Châu Phi nầy. ÐTC đã khẩn xin Chúa Kitô phục sinh "soi sáng sự mù tối của biết bao người cố tình chạy theo những con đường của thù ghét và bạo lực, và xin Chúa thuyết phục họ chấp nhận công việc đối thoại thành thực và nhẫn nại: chỉ có cuộc đối thoại như vậy mới đem lại những giải pháp ích lợi cho mọi người mà thôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page