Tin Tức và Thời Sự
ngày 24 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hội Ðồng Giám Mục Eâthiopia và Eâritrêa kêu gọi hòa bình và hỏa giải

Hội Ðồng Giám Mục Eâthiopia và Eâritrêa kêu gọi hòa bình và hỏa giải.

Tin Vatican (RG 24/04/99); Trong những ngày từ thứ Hai 26 đến thứ Năm 29 tháng 4/1999, tại Học Viện ÊTIOPICÔ, nằm trong nội thành Vatican, các Giám Mục của Eâthiopia và của Eâritrêa, được quy tụ trong một Hội Ðồng Giám Mục duy nhất, sẽ họp nhau để suy tư về hiện tình của cả hai quốc gia Eâthiopia vả Eâritrêa, đang xung đột với nhau. Các Giám Mục lên tiếng nâng đỡ cho những sáng kiến khác nhau của cộng đồng quốc tế muốn làm trung gian giải hòa. Các ngài gởi một sứ điệp hòa giải và hòa bình đến các dân tộc nói chung, và các tìn hữu nói riêng, của cả hai quốc gia. Ðức Cha Lorenzo Ceresoli, quyền chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ethiopia và Eâritrêa, đã tuyên bố như sau: "Trong khung cảnh xung đột như vậy giữa hai nước Ethiopie và Eâritrêa, thì điều chúng tôi cho là căn bản nhất là duy trì tính cách hiệp nhất của Hội Ðồng Giám Mục chúng tôi, để nói lên tính cách phổ quát của Giáo Hội, một giáo hội muốn đối xử thân thiện với các quốc gia, vượt qua những chủ nghĩa dân tộc và những lợi lộc đặc thù, đôi khi đối nghịch nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page