Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Canada đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 17.04.99 - Sau khi tiếp phái đoàn hành hương giáo phận Vigevano, ÐTC tiếp 3 Giám Mục Canada, thuộc giáo Tỉnh Québec, đến Roma viếng Tòa Thánh. Như vậy trong tuần, từ thứ Hai 12 đến thứ Bẩy 17.04.99, ÐTC đã tiếp 28 vị chủ chăn của Giáo Hội Công Giáo Canada.

Sau đó, ÐTC tiếp Ðức Tổng Giám Mục Carlo Curis, cựu Sứ Thần Tòa Thánh tại Canada và Ðại Sứ Cộng Hòa Tchèque cạnh Tòa Thánh, ông Frantisek Halas và gia đình đến từ giã, vì hết nhiệm kỳ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page