Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ðại Hội Quốc Tế về Truyền Giáo sẽ được cử hành tại Roma từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2000, để mừng Ðại Toàn Xá

Ðại Hội Quốc Tế về Truyền Giáo sẽ được cử hành tại Roma từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2000, để mừng Ðại Toàn Xá.

Tin Vatican (Zenit 16/04/99): Một trong những biến cố quan trọng nhất, để mừng Năm Thánh 2000, là Ðại Hội Quốc Tế Truyền Giáo, do Bộ Truyền Giáo tổ chức tại Roma, từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2000, với chủ đề là: "Chúa Giêsu: Nguồn Mạch ban sự Sống cho tất cả".

Theo tài liệu do bộ Truyền Giáo phổ biến để chuẩn bị cho biến cố quan trọng nầy, thì những tham dự viên của Ðại Hội Quốc Tế Truyền Giáo năm 2000, sẽ là những đại diện của các giáo hội địa phương từ khắp nơi trên thế giới, gồm có các Giám Mục, các vị Giám Ðốc các trung tâm truyền giáo, và các nhà truyền giáo còn hoạt động.

Ðại Hội sẽ được Ðức Hồng Y Jozef TOMKO, Tổng Trưởng bộ Truyền Giáo, khai mạc vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 2000. Sau đo,ù mỗi ngày của Ðại Hội được dành để khai triển một khía cạnh của đề tài chung nói trên. Chẳng hạn như: ngày 19 tháng 10/2000, sẽ được bàn về đề tài: Việc rao giảng Chúa Giêsu, Ðấng Cứu Thế, Ðấng Thiên Sai. Ngày 20 tháng 10/2000 sẽ được dành cho đề tài: Chúa Giêsu, Ðấng được xức dầu; ngày 21 tháng 10/2000 sẽ bàn về đề tài: Chúa Giêsu, hồng ân của Thiên Chúa Cha vì thương con người; Ðại Hội Quốc Tế Truyền Giáo năm 2000, được dự trù bế mạc vào ngày Chúa Nhật 22 tháng 10, với thánh lễ Chúa Nhật Truyền Giáo tại quảng trường thánh Phêrô. Trong thời gian chuẩn bị từ nay đến tháng 10 năm 2000, các giáo hội địa phương khắp nơi, được khuyến khích tổ chức những Ðại Hội Truyền Giáo cấp giáo phận, để có dịp suy tư và chuẩn bị những đề nghị từ những vùng văn hóa khác nhau.


Các Nhà Truyền Giáo Ngoại Quốc tiếp tục ở lại sau khi Macao được trao trả cho Trung Quốc

Các Nhà Truyền Giáo Ngoại Quốc tiếp tục ở lại sau khi Macao được trao trả cho Trung Quốc.

Tin Macao (Zenit 16/04/99): Các Nhà Truyền Giáo Ngoại Quốc có thể tiếp tục cộng việc mục vụ của các ngài, tại Macao, sau ngày 20 tháng 12 năm 1999 nầy, ngày Macao được trao trả lại cho Trung Quốc. Ðó là ý kiến của Ðức Cha Lâm, Giám Mục Macao. Hiện tại, trong giáo phận Macao, có 5 Dòng Nam và 14 Dòng Nữ, hoạt động. Các Tu Sĩ Dòng Tên là những nhà truyền giáo ngoại quốc đến Macao trước tiên, vào thế kỷ thứ 16.

Những người Bồ Ðào Nha đã đến Macao năm 1537; và năm 1554, Bồ Ðào Nha chính thức thiết lập cơ sở thuộc địa tại vùng nầy, dựa trên một thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc lúc đó. Chiến thắng của Tây Phương trong cái gọi là "Chiến Tranh Thuốc Phiện", đã bắt buộc Trung Hoa nhường hoàn toàn chủ quyền trên phần đất Macao cho Bồ Ðào Nha, vào năm 1887. Vào năm 1987, hai chính quyền Trung Quốc và Bồ Ðào Nha, đồng ý là Macao sẽ được trao trả lại cho Trung Quốc vào tháng 12 năm 1999. Theo bản thống kê của Tòa Thánh, thì dân số tại Macao hiện nay là 450 ngàn người, trong số nầy có 4.6 phần trăm là người Công Giáo, với sự chăm sóc mục vụ của một Giám Mục, 70 Linh Mục, 13 Nam Tu Sĩ và 165 Nữ Tu.


ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad limina).

Vatican - 16.04.99 - Sáng thứ Sáu, 16/04/99, ÐTC tiếp nhóm thứ ba của Hội Ðồng Giám Mục Canada, gồm 8 vị chủ chăn, đến Roma viếng Tòa Thánh. Thứ Hai 12.04.99, ÐTC tiếp nhóm thứ nhất gồm 10 vị; thứ Năm 15.04.99, nhóm thứ hai, gồm 7 vị. Cho tới lúc này ÐTC đã tiếp tất cả 25 vị chủ chăn các Giáo Hội địa phương tại Canada.

Sau các Giám Mục Canada, ÐTC tiếp 10 Giám Mục miền Puglia (miền Nam nước Ý) cũng đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và trình bày về tình hình của mỗi giáo phận. Ngày hôm trước ÐTC đã tiếp 10 vị cũng thuộc miền Puglia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page