Tin Tức và Thời Sự
ngày 15 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp các Giám Mục Canada và Ý đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 15.04.99 - Sáng thứ Năm 15/04/99, ÐTC tiếp sáu Giám Mục Canada thuộc Giáo Tỉnh Québec, do Ðức Cha Maurice Couture, Tổng Giám Mục Québec, hướng dẫn đến Roma viếng thăm Tòa Thánh và tường trình về Giáo Hội địa phương. Sáng thứ Hai vừa qua 12.04.99, ÐTC đã tiếp 10 vị chủ chăn của Giáo Hội Canada, do Ðức Hồng Y Jean-Claude Turcotte, Tổng Giám Mục Giáo Phận Montréal, hướng dẫn. Sau đó, ÐTC tiếp 10 Giám Mục của miền Puglia (miền Nam nước Ý) do Ðức Cha Benigno Luigi Papa, Tổng Giám Mục giáo phận Taranto, hướng đẫn đến Roma viếng thăm Tòa Thánh theo Giáo Luật ấn định cứ 5 năm một lần.

Ngoài các vị Giám Mục đến Roma viếng Tòa Thánh, ÐTC còn tiếp Ban Chỉ Ðạo Hội Ðồng Giám Mục Tây Ban Nha gồm Ðức Hồng Y Antonio Rouco Varela, Tổng Giám Mục Giáo Phận Madrid, chủ tịch - Ðức Hồng Y Ricardo Maria Gordo, Tổng Giám Mục Barcelona, phó chủ tịch và Ðức Cha Juan José Asenjo Pelegrina, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Toledo, thư ký. Sau cùng, ÐTC tiếp Ông Dino Vierin, chủ tịch miền tự trị Valle d’Aosta, (miền Tây Bắc nước Ý, giáp giới nước Pháp, nơi ÐTC đã nghỉ hè nhiều lần) và đoàn tùy tùng của Ông. Ngay sau đó ÐTC tiếp Ðức Cha Cosmo Francesco Ruppi, Tổng Giám Mục giáo phận Lecce (miền nam nước Ý) với đoàn tùy tùng của ngài. Trong thời gian này, Ðức Tổng Giám Mục có nhiều công tiếp đón nhiều người di cư tị nạn trong giáo phận, cách riêng những nguời tị nạn đến từ Albania và Kosovo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page