Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp Tân Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô, Ðức Cha Walter Gasper

ÐTC tiếp Tân Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô, Ðức Cha Walter Gasper.

Castelgandolfo - 8.04.99 - Sáng thứ Năm mùng 8 tháng 4/1999, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp Thủ Tướng Cộng Hòa Slovak, ông Mikulas Dzurinda, phu nhân và đoàn tùy tùng.

Sau đó, ngài tiếp Ðức Hồng Y Aloisio Lorscheider, Tổng Giám Mục giáo phận Aparecida, bên Brazil; rồi Tân Tổng Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh về hiệp nhất Kitô, Ðức Cha Walter Gasper, Giám Mục giáo phận Rottenburg-Stuttgart bên Cộng Hòa Liên Bang Ðức.

ÐTC hiện đang nghỉ ít ngày tại Trại Hè Castelgandolfo, sau những ngày mệt nhọc của Tuần Thánh. Ngài sẽ trở về Vatican vào thứ bẩy mùng 10 tháng 4/1999,và Chúa Nhật sẽ viếng thăm mục vụ giáo xứ Santa Maria di Loreto trong giáo phận Roma.


Back to Radio Veritas Asia Home Page