Tin Tức và Thời Sự
ngày 02 tháng 04/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Các Ðức Giám Mục Colombia đề nghị tái lập cuộc đối thoại vì hòa bình tại vùng phi quân sự

Các Ðức Giám Mục Colombia đề nghị tái lập cuộc đối thoại vì hòa bình tại vùng phi quân sự.

Bogota [Apic 2/04/99] - Các Ðức Giám Mục Colombia đề nghị tái lập cuộc đối thoại vì hòa bình tại vùng phi quân sự.

Ðức Cha Luis Augusto Castro Quiroga, đại diện của Hội Ðồng Giám Mục Colombia tại Hội Ðồng quốc gia về Hòa Bình, đã đề nghị xử dụng vùng phi quân sự để tái lập cuộc đối thoại giữa chính phủ và các tổ chức du kích.

Dạo thắng 11/1998 năm vừa qua, để cổ võ những cuộc hòa đàm sơ bộ giữa chính phủ và tổ chức các lực lượng võ trang cách mạng Colombia, Tổng Thống Pastrana và phiến quân đã đồng ý phi quân sự hóa một lãnh thổ rộng khoảng 42 ngàn cây số vuông.

Một tháng trước đó, một tổ chức du kích khác có tên là Quân Ðội Giải Phóng cũng đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh qui tụ đại diện của xã hội dân sự, ban chỉ huy của Quân Ðội Giải Phóng cũng như quan sát viên của chính phủ va Hội Hồng Thập Tự quốc tế.

Tháng ba 1999 vừa qua, ông Ramiro Vargas, người chỉ huy của Quân Ðội Giải Phóng Colombia cho hãng thông tấn Công Giáo Apic của Thụy Sĩ biết rằng chính phủ Thụy Sĩ sẵn sàng đứng ra làm trung gian để tổ chức cuộc gặp gỡ giữa chính phủ và đại diện của Quân Ðội Giải Phóng.

Ðức Cha Castro Quiroga kêu gọi phong trào các lực lượng võ trang cách mạng Colombia cũng hãy theo gương của Quân Ðội Giải Phóng để ngồi vào bàn thương thuyết và ngưng các cuộc bắt cóc trẻ em vị thành niên cũng như các phụ nữ có mang và những nguời già trên 60 tuổi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page