Tin Tức và Thời Sự
ngày 28 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nga Hoàng Nicolas đệ nhị sẽ được phong Thánh vào năm 2000

Nga Hoàng Nicolas đệ nhị sẽ được phong Thánh vào năm 2000.

Mascova [Apic 28/03/99] - Nga Hoàng Nicolas II có thể sẽ được Giáo Hội Chính Thống phong Thánh vào năm 2000.

Thượng Hội Nghị Giáo Hội Chính Thống sẽ nhóm họp để quyết định xem có thể phong Thánh cho vị Nga Hoàng cuối cùng này không. Nga Hoàng Nicolas II và gia đình ông đã bị những người cọng sản Bolchevik sát hại hồi tháng 7 năm 1918.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh "Mayak", Ðức Thượng Phụ Alexis II, Giáo Chủ Giáo Hội Chính Thống Nga đã xác nhận tin trên đây.

Việc đề nghị phong Thánh cho Nga Hoàng Nicolas đã được đưa ra hồi năm 1991, liền sau khi tự do phuợng tựï đã được tái lập tại Nga. Năm vừa qua, hài cốt của Nga Hoàng và gia đình ông đã được di chuyển về nhà thờ Chánh Tòa hai thánh Phêrô và Phaolô tại Saint Petersburg, đúng 70 năm sau khi họ bị hành quyết.


Back to Radio Veritas Asia Home Page