Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 03/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kinh Thánh là sách bán được nhiều nhất trên thế giới

Kinh Thánh là sách bán được nhiều nhất trên thế giới.

Tin Luân Ðôn (Apic 16/03/99): Theo bản thống kê của Liên Hiệp Thế Giới Các Tổ Chức Kinh Thánh, vừa được phổ biến bên Anh Quốc, thì KINH THÁNH vẫn là sách bán chạy nhất và nhiều nhất trên thế giới. Cũng theo bản thống kê nầy, thì trong năm 1997, trên toàn thế giới đã bán tổng cộng 561 triệu cuốn, và trong năm 1998 vừa qua, người ta đã bán tổng cộng 585 triệu cuốn, tức gia tăng 24 triệu cuốn.

Hiện nay trên thế giới, Kinh Thánh đã được dịch ra 2,212 thứ tiếng. Trong số nầy, người ta phân biệt thêm như sau: Trọn Bộ Kinh Thánh Cựu và Tân Ước đã được chuyển dịch ra 366 thứ tiếng; Kinh Thánh Phần Tân Ước không mà thôi thì đã được dịch ra 928 thứ tiếng; và một số Sách riêng của bộ Kinh Thánh, đã được dịch ra 918 thứ tiếng.


Con số Vệ Binh Thụy Sĩ giữ an ninh cho Tòa Thánh Vatican sẽ tăng thêm từ 100 lên 110 người trong dịp Năm Thánh sắp đến

Con số Vệ Binh Thụy Sĩ giữ an ninh cho Tòa Thánh Vatican sẽ tăng thêm từ 100 lên 110 người trong dịp Năm Thánh sắp đến.

Tin Vatican (Apic 16/03/99) Vào ngày mùng 6 tháng 5/1999 tới đây, ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Ðức Giáo Hoàng Clêmentê VII chống lại cuộc tàn sát thành Roma do Vua Charles QUINT thực hiện (ngày 6 tháng 5 năm 1527), sẽ có 35 thanh niên Thụy Sĩ tuyên thệ gia nhập đoàn vệ binh giữ an ninh cho Tòa Thánh. Và người ta dự trù vào Năm Thánh 2000, con số 100 vệ binh hiện nay sẽ tăng lên 110 người, để có thể đáp ứng những nhu cầu gia tăng của Năm Thánh 2000.


Back to Radio Veritas Asia Home Page