Tin Tức và Thời Sự
ngày 27 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Bề Trên các Dòng Nữ Ấn Ðộ đòi chính phủ bảo vệ người thiểu số

Bề Trên các Dòng Nữ Ấn Ðộ đòi chính phủ bảo vệ người thiểu số.

(UCAN IA1874.1012 27/01/99) - Ấn Ðộ (Bangalore) - Bề Trên các Dòng Nữ ở Ấn Ðộ đã chỉ trích sự bất lực của chính phủ nước này trong công tác bảo vệ người Kitô thiểu số và đồng thời đặt nghi vấn về dụng ý của thủ tướng Ấn Ðộ khi ông kêu gọi mở một cuộc tranh luận toàn quốc về vấn đề chiêu dụ tín đồ.

Trong một kiến thư mang chữ ký của 238 thành viên thuộc Hội Ðồng Các Dòng Nữ Ấn Ðộ mô tả những vụ tấn công người Kitô là một chiến dịch có kế hoạch và hệ thống để tạo ra một bầu khí bất an và sợ hãi trong các cộng đoàn tôn giáo thiểu số. Kiến thư được gửi lên thủ tướng, bộ trưởng nội vụ và thống đốc các bang, trong đó Bề Trên các Dòng Nữ khẳng định rằng người Kitô Ấn Ðộ yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp, đang phục vụ cho quốc gia này với sự dấn thân và lòng yêu thương. Kitô giáo có mặt tại Ấn Ðộ kể từ thế kỷ đầu tiên và qua bao nhiêu thế kỷ, chưa hề có tình trạng bạo động chống lại các cộng đoàn tôn giáo thiểu số như hiện nay. Bên cạnh những đóng góp quan trọng cho sự phát triển quốc gia, người Kitô cũng đóng một vai trò không nhỏ trong công tác thăng tiến sự hiệp nhất quốc gia và đoàn kết liên tôn. Kiến thư khẳng định thêm rằng người Kitô luôn giữ thái độ tha thứ và hòa giải ngay cả với những kẻ bách hại mình, và kêu gọi chính phủ Ấn Ðộ hãy chứng minh uy tín của mình bằng việc đảm bảo an ninh cho người Kitô cũng như các nhà truyền giáo ở Ấn Ðộ.

Ðể bày tỏ tình liên đới với các phụ nữ, 238 vị đại diện cho 80 ngàn Nữ Tu ở Ấn Ðộ cũng lên án những vụ tấn công trên phụ nữ, là một trong những thành phần yếu đuối nhất của xã hội. Kiến thư bày tỏ mối quan ngại trước tỉ lệ những vụ hãm hiếp và hạ nhục phụ nữ ở Ấn Ðộ đang ngày một gia tăng tới mức báo động. Tình trạng này xảy ra hầu như mỗi ngày, vì thế chính phủ liên bang cũng như tại địa phương cần phải có biện pháp cấp thiết để đối phó. Liên quan tới đề nghị của thủ tướng Vajpayee mở một cuộc tranh luận về vấn đề chiêu dụ tín đồ, kiến thư cho rằng đây không phải là giải pháp cho những vụ tấn công người Kitô đang xảy ra tại nhiều nơi trong nước. Hay nói một cách khác, đề nghị này không khác gì là một chiêu bài chính trị để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người trước vấn đề chính, đồng thời để che dấu sự thất bại của chính phủ trong việc đảm bảo quyền lợi và an ninh cho các cộng đoàn tôn giáo thiểu số.


Back to Radio Veritas Asia Home Page