Tin Tức và Thời Sự
ngày 16 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Số Dân Biểu và Nghị Sĩ Công Giáo trong Quốc Hội Hoa Kỳ

Số Dân Biểu và Nghị Sĩ Công Giáo trong Quốc Hội Hoa Kỳ.

(Avvenire 16.01.99) - Washington - 16.01.99 - Sau cuộc bầu cử bán phần tháng 11/1998 năm vừa qua, trong Quốc Hội thứ 106 của Hoa Kỳ có 153 người Công Giáo, trong số này có 25 vị tại Thượng Viện và 128 tại Hạ Viện là người Công Giáo. Trong Quốc Hội khóa trước, con số các đại diện Công Giáo là 155 vị. Sau các dân biểu và nghị sĩ Công Giáo, đến các dân biểu và nghị sĩ thuộc Giáo Hội Tin Lành Baptiste có 69 vị, và Giáo Hội Tin Lành Methodiste đứng hàng thứ ba: 59 vị.


Chương trình mục vụ của Ðức tân Tổng Giám Mục giáo phận Lima, thủ đô Perù

Chương trình mục vụ của Ðức tân Tổng Giám Mục giáo phận Lima, thủ đô Perù.

(Avvenire 16.01.99) - Ayacucho - 16.01.99 - Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục giáo phận Lima, thủ đô Perù, Ðức Cha Juan Luis Cipriani đã gặp giới báo chí để trình bày chương trình hoạt động mục vụ của ngài. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Ayacuhco, trụ sở Tòa Giám Mục, nơi ngài đã làm Giám Mục trong nhiều năm và dấn thân trong việc chiến đấu chống nạn khủng bố và hoạt động cho hòa bình.

Như chúng tôi đã loan tin trong dịp bổ nhiệm, Ðức Cha Cipriani được nhiều người biết đến, vì đã can đảm đứng ra làm trung gian giữa Chính Phủ Perù và nhóm khủng bố Tupac Amaru, trong vụ chiếm giữ Sứ Quán Nhật tại Lima vào cuối năm 1996 và đầu năm 1997.

Trong cuộc họp báo, Ðức Tân Tổng Giám Mục Lima bày tỏ ý định của ngài là trực tiếp gặp gỡ với các thực tại của các giáo xứ và các khu vực nghèo nàn nhất của Thủ Ðô, để biết rõ và hiểu nhiều hơn những lo lắng của người dân và sau đó để đưa ra những hoạt động cụ thể về tình liên đới. Ðối với phong trào khủng bố, Ðức Cha Cipriani nhắc lại: Cần phải dấn thân nhiều trong việc hòa giải, đã được khởi sự từ mấy năm nay. Ðức Cha Cipriani đã phải sống trong hoàn cảnh gặp gỡ với những người khủng bố và ngài bị nhiều đe dọa, nhưng vẫn đối thoại với họ trong suốt thời làm Giám Mục tại Aycucho.


Back to Radio Veritas Asia Home Page