Tin Tức và Thời Sự
ngày 08 tháng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các linh mục cựu sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ ở Roma

ÐTC tiếp các linh mục cựu sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ ở Roma.

Vatican - 08.01.99 - Sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng Giêng 1999, sau khi đã tiếp Thủ Tướng Ý, ÐTC tiếp 375 linh mục cựu sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ ở Roma, tham dự Ðại Hội do Học Viện tổ chức. Trong diễn văn ngắn đọc cho các linh mục, ÐTC nói: "Ngày nay đứng trước biết bao khuynh hướng đưa đến những chia rẽ trong xã hội, điều khẩn cấp hơn cả đối với các linh mục là "trở nên trung thành và chứng nhân của sự hiệp thông siêu nhiên với Thiên Chúa và với tha nhân: sự hiệp thông này là trung tâm đích thực của việc chúng ta thuộc về Giáo Hội". ÐTC khuyên các linh mục cựu sinh viên của Học Viện Bắc Mỹ tại Roma, hãy thu lượm các thành quả về công việïc không biết mỏi mệt của các thế hệ linh mục, nam nữ tu sĩ và giáo dân tại Hoa Kỳ; nhờ đó Giáo Hội ngày nay được hưởng những tài năng quý giá cho công việc rao giảng Tin Mừng và đưa Giáo Huấn luân lý và xã hội của Giáo Hội vào trong cuộc tranh luận hiện đang ảnh hưởng đến tương lai của Ðất Nước. ÐTC nói tiếp: "Thách đố lớn lao hiện đang chờ đợi các người Công Giáo Hoa Kỳ trong mọi lãnh vực của đời sống quốc gia và của nền văn hóa, là thách đố đem đến một chứng tá công cộng hiệp nhất và xác tín cho các chân lý về con người và về cộng đồng con người: các chân lý này đã dược Thiên Chúa mạc khải, lý trí có thể khám phá được và cũng được nhắc đến trong Hiến Pháp của Hoa Kỳ".

ÐTC kết thúc: "Hy vọng của Tôi là Giáo Hoàng Học Viện Bắc Mỹ, trong khi huấn luyện các vị rao giảng thông minh, khôn ngoan và thánh thiện của Tin Mừng, có thể đáp lại đầy đủ thách đố này và thực hiện một ảnh hưởng xây dựng cho việc canh tân luân lý của xã hội Hoa Kỳ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page