Tường Thuật

Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49

tại Quebec, Canada

(15~22/06/2008)

 

 


 

Sứ Ðiệp của ÐTC cho Giới Trẻ tham dự Ðại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 49

Những Lời nhắn nhủ của ÐTC cho các tham dự viên Ðại Hội Thánh Thể

Vài nhận định về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Québec Canada

Tài liệu về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49 tại Québec Canada

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page