Những Lời nhắn nhủ của ÐTC Bênêđitô XVI

trong thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể

vào sáng Chúa Nhật ngày 22/06/2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời nhắn nhủ của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho các tham dự viên Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, trong thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội vào sáng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2008.

(Radio Veritas Asia 23/06/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Sáng Chúa Nhật, ngày 22 tháng 6 năm 2008, tại Công Viên Abraham, trung tâm thành phố Québec, Ðức Hồng Y Joseph Tomko, đặc sứ của Ðức Thánh Cha cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 49, đã chủ sự thánh lễ bế mạc Ðại Hội. Sau Phúc âm, ÐTC Bênêđitô XVI xuất hiện trên màn hình lớn, để gởi đến toàn thể Ðại Hội những lời huấn đức đặc biệt, qua hệ thống vệ tinh viễn thông.

Trước hết, nhắc lại chủ đề của Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế: "Bí Tích Thánh Thể, hồng ân của Thiên Chúa, để cho thế gian được sống", ÐTC xác định rằng: "Bí Tích Thánh Thể là kho tàng quý giá nhất của chúng ta"... "Ðây là bí tích tuyệt vời, đưa chúng ta vào sự sống đời đời, tích chứa trọn cả mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta, là nguồn mạch và là chóp đỉnh đời sống của Giáo Hội."... "Vì thế, điều quan trọng là các chủ chăn và tín hữu cần thường xuyên tìm hiểu sâu xa hơn bí tích cao cả này... Và mỗi tín hữu hãy cũng cố Ðức Tin của mình và chu toàn mỗi ngày một tốt đẹp hơn sứ mạng của mình trong giáo hội và trong thế giới, vừa nhớ lại sự phong phú của Bí Tích Thánh Thể, đối với đời sống cá nhân, và đối với đời sống của Giáo Hội và thế giới."... ÐTC mời gọi "các chủ chăn và các tín hữu hãy chú ý đến việc chuẩn bị cử hành Thánh Thể và việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể."... "Mặc cho sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Chúa Kitô muốn dựng lên chổ ở của Người trong chúng ta. Vì thế, Chúa nói rõ rằng chúng ta cần phải làm hết sức mình để tiếp rước Người với tâm hồn trong trắng, và hãy mau mắn chạy đến với bí tích hoà giải, để có lại sự trong trắng mà tội lỗi đã làm hoen ố."

ÐTC nói tiếp như sau: "Tội lỗi, nhất là tội trọng, chống lại tác động của ân sũng thánh thể trong chúng ta. Và những ai không thể rước lễ vì tình trạng của họ không cho phép, thì hãy "rước lễ bằng ước muốn" và tham dự Thánh Lễ, để có được sức mạnh và hiệu quả ơn cứu độ.

ÐTC cũng không quên kêu gọi cầu nguyện xin Thiên Chúa sai đến những linh mục cho giáo hội và khuyến khích các bạn trẻ "hãy vui vẻ và không lo sợ đáp lời Chúa Kitô... "Và ước gì các gia đình là nơi ưu tiên để ươm trồng các ơn gọi."

Kế đến, ÐTC khuyến khích các tín hữu hãy trở về lại với Công Ðồng Vaticanô II, nghiên cứu Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh, để đào sâu thêm Bí Tích Thánh Thể, Mầu Nhiệm Ðức Tin.

Sử dụng hai thứ tiếng Anh và Pháp, ÐTC đã nói như sau: "Ðây là Mầu Nhiệm Ðức Tin": chúng ta đã tuyên xưng như thế trong mọi Thánh Lễ. Tôi ước mong mọi tín hữu dốc quyết dấn thân học hỏi về Mầu Nhiệm cao cả này, nhất là qua việc tiếp xúc lại và đào sâu thêm, theo cách cá nhân riêng rẽ và theo nhóm, văn kiện của Công Ðồng Vaticanô II về Phụng Vụ, để có thể can đảm làm chứng cho Mầu Nhiệm Thánh Thể.

ÐTC cho rằng công việc học hỏi nói trên có thể giúp cho từng tín hữu "lĩnh hội tốt đẹp hơn ý nghĩa của mỗi khía cạnh của Bí Tích Thánh Thể, hiểu được chiều sâu của Bí Tích, và sống bí tích Thánh Thể với lòng sốt sắng mạnh mẽ hơn. Theo Ðức Thánh Cha, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ đều có ý nghĩa của nó và có tích chứa mầu nhiệm. ÐTC bày tỏ thêm nguyện ước của ngài như sau: " Tôi chân thành hy vọng rằng Ðại Hội Thánh Thể này sẽ kêu gọi mọi tín hữu hãy dấn thân canh tân việc giảng dạy giáo lý về Bí Tích Thánh Thể, sao cho chính họ cũng được ý thức về Bí Tích Thánh Thể, và sau đó dạy cho các trẻ nhỏ và những người trẻ biết nhìn nhận tích cách trung tâm của Bí Tích Thánh Thể và xây dựng cuộc đời họ quanh bí tích ThánhThể này."

Với các linh mục, ÐTC đã ngỏ lời cách thật đặc biệt như sau: "Tôi khuyến khích các linh mục hãy đặc biệt dành cho nghi thức bằng tiếng la tinh sự tôn vinh xứng đáng; và tôi kêu gọi anh chị em giáo dân hãy tôn trọng vai trò của của mỗi người, của linh mục và của giáo dân, trong Cử Hành Thánh Thể. Phụng vụ không phải là cái gì thuộc về chúng ta; Phụng Vụ là kho tàng của Giáo Hội.

Sau đó, ÐTC lưu ý những hệ quả xây dựng sự hiệp nhất của Thánh Thể, đối với các tín hữu trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi và bên trong nội bộ giáo hội.

"Việc Rước Lễ, việc chầu Thánh Thể giúp chúng ta đào sâu sự hiệp thông, giúp ta tiến vào trong sự hiệp thông với Chúa Kitô, và nhờ Chúa Kitô mà hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, ngỏ hầu chúng ta được trở nên Ðấng mà chúng ta tiếp nhận và sống hiệp thông với toàn thể giáo hội.

ÐTC quả quyết thêm rằng: "Chúng ta đừng bao giờ quên rằng Giáo Hội được xây dựng quanh Chúa Kitô, và rằng --- như thánh Augustinô, thánh Tômasô Aquinô và thánh Albertô cả, đã nói, dựa theo tư tưởng của thánh Phaolô --- rằng Bí Tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất giáo hội, bởi vì tất cả chúng ta kết thành một nhiệm thể mà Chúa Kitô là Ðầu... Chúng ta cần thường xuyên trở về với Bữa Tiệc Ly của Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, nơi chúng ta đã được ban cho bảo chứng của Mầu Nhiệm Cứu Chuộc. Bữa Tiệc Ly là nơi Giáo Hội được khai sinh, là "cung lòng" cưu mang Giáo Hội mọi thời đại. Trong bí tích Thánh Thể, Hy tế của Chúa Kitô được thực hiện liên lỉ, và Ngày Lễ Ngủ Tuần được liên lỉ tái diễn."

Cuối cùng ÐTC nói lên ước nguyện sao cho người tín hữu biết đánh giá cao Ngày Chúa Nhật mỗi ngày một hơn. ÐTC nói: "Ước gì tất cả anh chị em càng ngày càng ý thức hơn về tầm quan trọng của việc cử hành Thánh Thể vào ngày Chúa Nhật, bởi vì Ngày Chúa Nhật là ngày thứ nhất của tuần lễ, là Ngày chúng ta tôn vinh Chúa Kitô, Ngày chúng ta lãnh nhận sức mạnh để sống mỗi ngày như là hồng ân Chúa ban cho.

Kết thúc bài giảng của ngài được chuyển trực tiếp từ Vatican đến Québec, qua vệ tinh viễn thông, ÐTC tuyên bố Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần tới, vào năm 2012, sẽ được tổ chức tại thành phố Dublinô, bên Ái-Lên (Ireland).

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page