Vài nhận định của Linh Mục Nicolas Buttet

về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế

tại Québec, Canada

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nhận định của Linh Mục Nicolas Buttet về Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Québec, Canada, từ ngày 15-22 tháng 6 năm 2008.

(Radio Veritas Asia 19/06/2008) - "Ðây là Giờ của Thánh Thể... Ðây là giờ của Chúa Kitô... Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể khơi động một cuộc "cách mạng sâu xa", một cuộc cách mạng nơi các con tim và trong xã hội".

Quý vị và các bạn thân mến, đó là nội dung chính của sứ điệp mà cha Nicolas Buttet, --- vị sáng lập "Huynh Ðoàn Thánh Thể", --- muốn gởi đến cho Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế, tại Québec, Canada (6/2008).

Cha Nicolas còn cho biết thêm về những cảm tưởng của mình như sau: "Thật là huyền diệu những gì đang xảy ra nơi đây. Ðây là thời của ân sũng, thời được gọi là "kai-rôs". Hơn 10 ngàn tham dự viên tựu về đây; quý vị hồng y, quý giám mục , linh mục và... Chúa Giêsu nữa! Tất cả đều hướng về Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện diện thật trong hình Bánh Rượu."

Cha Nicolas là người Thụy Sĩ, và đã chọn con đường làm linh mục, sau thời gian hoạt động chính trị trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, tại quê hương Thuỵ Sĩ của ngài. Ðược phóng viên của hãng tin Zenit phỏng vấn về ảnh hưởng của Ðại Hội ThánhThể Quốc Tế đối với Giáo Hội và xã hội tại Canada, Cha Nicolas đã cho biết như sau: Trước đây, Ngày quốc tế giới trẻ tại Toronto, đã lay động một chút sự lãnh đạm tôn giáo đang đè nặng trên xã hội Canada, như hậu quả của cuộc "thay đổi tâm thức tôn giáo" diễn ra trong thập niên 60. Vùng nói tiếng Pháp này của Canada đã gánh chịu nhiều hậu quả hơn, từ cuộc "đổi đời" này. Ngay từ đầu, Québec đã hãnh diện với biệt hiệu là "thành phố của Ðức Maria". Nay, sau 400 năm được thành lập, Giáo Hội công giáo xem ra như đã bị loại ra khỏi những sinh hoạt công cộng! Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế hiện nay là biến cố công khai đầu tiên có tầm mức rộng lớn, kể từ thập niên 60 đến nay. Và vì thế, có thể xem đây như là thời gian quan trọng trên con đường hướng về Ðức Tin. Ðây là biến cố quan trọng, không phải do những hình thức tổ chức bên ngoài, cũng không phải do những sáng kiến của Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Québec và của những cộng tác viên của ngài, nhưng chính là do tinh thần thiêng liêng, do sự cộng tác của biết bao người thiện chí, do việc "Chầu Thánh Thể" liên tục ngày đêm đã được tổ chức từ nhiều tháng trước khi khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Thiên Chúa lắng nghe một giáo hội đang thiết tha cầu nguyện. Thiên Chúa gia tăng những tác động của ngài nơi những tâm hồn mở rộng đón nhận ân sũng.

Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Québec đã yêu cầu tôi chia sẻ trong Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế này một chứng từ về Bí Tích Thánh Thể mà tôi đã trải qua. Vì thế tôi sẽ nói về cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa Giêsu Thánh Thể và về những kinh nghiệm kỳ diệu đã cho phép tôi đem Chúa Giêsu đến cho nhiều người. Tôi nhớ lại một Thánh Lễ đã được cử hành tận trong chuồng bò, tận sâu bên trong cùng, sau những con bò, nơi mà các anh công an không tưởng tượng ra để tìm tới... Tôi cũng đã yêu cầu nhiều người trẻ, trước đã sống bụi đời, hoặc trong cảnh nghiện ngập rược chè ma tuý, và nay đang được tiếp nhận trong những cộng đoàn của "Huynh Ðoàn Thánh Thể" chúng tôi, hãy mô tả cho tôi mối tương quan của họ đối với Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Tôi cũng đã hỏi những người trẻ này về kinh nghiệm của họ sau khi dâng Thánh Lễ và sau những giờ Chầu Thánh Thánh Thể. Và tôi sẽ chia sẻ những điều này trong Ðại Hội. Giờ đây Tôi có thể rút ra một kết luận rõ ràng như sau: Ðây là giờ phút của Thánh Thể! Ðây là "kai-rôs", là thời gian của ân sũng, là giờ của Chúa Kitô; trong bí tích Thánh Thể, chúng ta có Chúa Giêsu và trọn cả mầu nhiệm cứu rỗi.

Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói rằng trong việc tôn thờ Thánh Thể, sẽ không có nguy hiểm làm thái quá, bởi vì đây là việc tôn thờ dành cho Chúa Giêsu! Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thực hiện một "cuộc thay đổi sâu rộng mới", thay đổi nơi các con tim và thay đổi trong xã hội. Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã xem biến cố ngài được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, trong Năm Thánh Thể, như là một dấu chỉ và là một sứ mạng đặc biệt dành cho ngài. Ngài hiểu được lời mời gọi dành cho ngài, để làm cho lòng sùng kính Bí Tích Thánh Thể, trở nên như là trung tâm của thừa tác vụ Phêrô của ngài. Và chúng ta đã biết quan tâm của ngài trong vấn đề này. Chính ngài đã yêu cầu các giám mục hãy mở ra trong các giáo phận ít nhất là một điểm Chầu Thánh Thể liên tục. Ngài đã nêu gương thực hiện điều này trong giáo phận Roma của ngài: ngài đã mở 5 (năm) Ðịa Ðiểm Chầu Thánh Thể Liên Tục. Bí tích Thánh Thể là trường học sống tự do, và là trường học đức bác ái. Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch ban sự sống thiêng liêng cho kẻ đã lãnh nhận bí tích rửa tội; không có bí tích Thánh Thể, thì mọi sự chỉ là trần tục, và, --- như triết gia Nietzsche nói, --- là "quá trần tục" mà thôi!

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page