Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay (1)

(Nhng Bai Suy Niem va Cau Nguyen Hang Ngay

cua ai Phat Thanh Chan Ly A Chau

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

1. Le Chua Kito Vua: Chua Kito Vua Tnh Yeu

2. Le Chua Kito Vua Nam A: Vua Chan Ly

3. Mua Vong: Tnh Thc va i Ch

4. Mua Vong: Tnh Thc ch Thc

5. Mua Vong: Hai Hat Ngoc

6. Mua Vong: Anh Sang

7. Mua Vong: Mua Vong La Mua Ch i

8. Le Giang Sinh: Thinh Lang Chiem Ngam Mang Co

9. Le Giang Sinh: Niem Tin

10. Le Giang Sinh: Tnh ong Loai

11. Le Giang Sinh: Li Cau Trong em Giang Sinh

12. Le Thanh Gia: Gia nh Nazareth

13. Le Thanh Gia: Gia nh Nazareth, Mau Gng Cho Moi Gia nh

14. Le Hien Linh

15. i Tm S Giac Ngo

16. Vui V a Cho

17. Hai T Hoa n

18. Lang Nghe Tieng Th Tham

19. Khong Thay, Nhng Nghe

20. Tnh Phu T

21. Con Ngong e Trng Vang

22. Nc Chay a Mon

23. Hai Con Ket

24. Con Cho Ham Danh

25. Xa Hoi Tan Tien

26. Nhn Thay Chua Trong Ngi Anh Em

27. Ngi Cua The Ky

28. Thang Man Coi: Con Ngi La Tao Vat Co Cung

29. Thang Man Coi: Con Ngi La Tao Vat Yeu Hen

30. Chua Nhat 32 Thng Nien: San Sang

31. Cau Nguyen

32. Le Vong Giang Sinh: Ch i Chua

33. Chua Nhat II Mua Vong Nam C: Lam Hoa Vi Anh Em

34. Chua Nhat IV Mua Vong Nam C: Maria i Tham Ba Elizabeth

35. Mua Vong: Tinh Than Trach Nhiem

36. Le Giang Sinh: Thc Giac Nh Nghe Nhac

37. Mua Vong: Vai Tro Cua Moi Ngi

38. Hay Cho Toi c Lam Mot Ngi Ban

39. Mua Vong: Ban Tat Ca

40. Mua Vong: Ngi Giau Co Nhat Lang

41. Mua Vong: Tha Th V Yeu

42. Mua Vong: c Cu Song Nh oc Kinh Thanh

43. Mua Vong: Tieng Chien Con

44. Mua Vong: Gia Tr Cua Nu Ci

45. Mua Vong: Ngi Con B Khc T

46. Mng Sinh Nhat Chua Giesu

47. Giang Sinh, Le Cua Hoa Bnh

48. Le Giang Sinh, Le Cua Tnh Yeu, Hoa Bnh

49. Le Cac Thanh Anh Hai: Tre Th ang Yeu

50. Le Thanh Gia: Chua Giesu, Qua Tang Cho Nhan Loai

51. Chuyen Giang Sinh

52. Ngay au Nam

53. Chuyen Ngay Cuoi Nam

54. Ta n Ngay Cuoi Nam

55. Tam Tnh Ngay au Nam

56. Ong Hoang Hanh Phuc

57. Cua Cai Vat Chat Khong em Lai Hanh Phuc

58. Lau ai Xay Tren Cat

59. Thien Chua Luon Yeu Thng Chung Ta

60. Nhng Ban Ron Trong Cuoc Song

61. Mua Chay: B Quyet Song An Bnh

62. Chua Nhat II Mua Chay: Bnh An ch Thc

63. Tha Th

64. Tinh Than Cau Nguyen

65. Cay an Va Coi Xay Bot

66. Thc Thi Thanh Y Chua

67. Ngi Mu Nhn Thay

68. Ngoi Nha M Rong

69. Chung Con La Anh Sang

 

 

70. Nen Van Minh Tieu Thu

71. Tnh Yeu Vo V Li

72. Li Cam n Cuoi Cung

73. Cau Cho Cac Benh Nhan

74. c Tin Va Ly Tr

75. Tm Chua

76. Chuan B Cho Tng Lai

77. Chon La Thc An

78. Kho Ngheo

79. Y Ngha Cua Chay Tnh Trong Kito Giao

80. Nhan Chng (tuc le Xong at ngay au Nam Mi)

81. i Tm Chua

82. Hoang T Gu

83. Niem Tin Trong Viec Cha Benh

84. Mua Chay: Trng Sinh Bat T

85. Cam Thong

86. Ngi Me Qua Cam

87. Tnh Thc Va Cau Nguyen

88. Tr Ve Vi Cha (cau chuyen ngi con hoang ang)

89. S Tr Ve

90. Con La Con Cha

91. Ngi Con Ca

92. oi Mat Cua Ngi Cha

93. oi Tay Cua Ngi Cha

94. Ngi Cha M Tiec An Mng

95. Le Song

96. Tinh Than T Bo

97. au T Cho Cuoc Song

98. Noi Vi Chua Ch Khong Noi Ve Chua

99. Thanh Kien

100. Trung Tn

101. Hau Qua Cua Li Noi

102. Vua La Ke Phuc Vu

103. Tieng Goi Phuc Vu

104. B Quyet Song Lau

105. Tnh Ngi

106. Gia Tr Cua Nghe Nghiep

107. Kinh Nghiem

108. Ban Tnh Cua Tre Con

109. Khoi Tht Nng

110. Tnh ong Bao

111. Tin Tng Va Hy Vong

112. oi Mi

113. Oc Khoi Hai

114. Nam Hai Ngan

115. Khach Qua ng

116. Tren ng Ve Que

117. Thi Gi La Cua Chua

118. San Sang Tr Ve

119. Cua cai, sc khoe, va s hanh phuc ch thc cua con ngi

120. Nhng y ngha cua cai Tet trong truyen thong Van hoa Viet Nam

121. Nhng y ngha cua viec Tang Qua trong ngay Tet au Nam Mi

122. Ngay mong 2 tet, knh nh ong ba, to tien, cha me a qua i

123. Mong 3 tet, ngay thanh hoa cong an viec lam

124. S phat trien cua cac te bao tren c the va van e tuoi tho cua loai ngi

125. Nhan vat mang b danh Deep Throat trong vu Watergate

126. Chnh Chua Khong Lam Khi Dng nen Con

127. Tng Niem nhng Thuyen Nhan Viet Nam bo mnh di long Bien Ca

128. Hay lam cho the gii tr nen xinh ti va tot ep hn

129. Mot Ngan Le Mot Chuyen Ve Chuot Trong Nam Ty

130. Quang ai Va Tha Th

131. Bai Hoc T Tre Em Tan Tat Tai Phi Luat Tan

132. Chiec Cau Thang Huyen B Thanh Ca Giuse

133. Thanh Le em Giang Sinh len lut trong gia nh ba goa mu tai Ucraina

134. Ngi Mang Danh Hieu Viet Tren Ao Choang Vua Cac Vua Chua Cac Chua

135. Trang Chuoi Man Coi n s bien oi ngi cha vo than tr thanh tn hu Cong Giao

136. c g mot trong cac tre tan tat c hanh phuc chia se niem vui gia nh mnh

137. Th T Le Tro Lch s va y ngha than hoc phung vu

138. Bai giang trong em giao tha Ky Hi 2019 Nam Hi noi chuyen con Heo

 

 

"Phut Cau Nguyen Cuoi Ngay 1 - Suy Niem Va Cau Nguyen Hang Ngay"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2000 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: August 1, 2004 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page