Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

c quoc

cua TC Beneito XVI

(22~25/09/2011)

 

 


 

c Thanh Cha khien cho gii bao ch c kinh ngac

c Giao Hoang la nha cai cach can am am tham cng quyet

Giao Hoi c co gng mat tre trung

TC Benedicto XVI en Erfurt la cach tiep can cua nha than hoc

Phe bnh cach thc bao gii Italia tng thuat chuyen tham cua TC tai c

Tam quan trong cua viec hoc hanh trong tien trnh huan luyen chung sinh

c Thanh Cha ket thuc chuyen vieng tham nc c vi s tin tng

c Thanh Cha c hanh thanh le vi 100 ngan tn hu tai Freiburg

Huan du cua c Thanh Cha danh cho cac chung sinh c

c Thanh Cha gap g vi 35000 Ban tre Cong giao c

c Thanh Cha gap g 35 ngan ban tre Cong Giao c

Tng thuat ngay th 3 chuyen vieng tham Cong Hoa Lien Bang c

c Thanh Cha chu s Gi Kinh Chieu Knh c Me Etzelbach

c Thanh Cha chu s kinh chieu tai en Thanh c Me Etzelsbach

Hoat ong ai ket cua c Thanh Cha tai Erfurt

Phan ng bao ch ve cuoc vieng tham cua c Thanh Cha tai Berlin

TC vieng tham Dinh Tong Thong c va oc dien van tai Quoc Hoi

Thanh Le au tien cua c Thanh Cha tai thu o Berlin

c Thanh cha Benedicto XVI len ng vieng tham c quoc

c Thanh Cha bat au vieng tham nc c

Chuyen tham c cua TC se la mot khch le cho s hiep nhat Kito

Toa Thanh keu goi can co nep song an khp vi i song thieng lieng

TC se oc 17 bai dien van va thc hien 24 cuoc gap g tai c

Hien tnh cua Giao hoi Cong giao c trc chuyen tham cua TC

S diep Video cua c Thanh Cha gi dan c

anh mat niem tin thach o ln cua cac Giao Hoi Kito tai c

TC se phai oi pho vi hien tng the tuc hoa gia tang tai que hng

Chuyen vieng tham cua TC tai que hng khong phai la mot trnh dien

HGM c Quoc gii thieu chuyen tham cua c Thanh Cha tai c

TC a ra chieu kch ai ket cho chuyen tham c Quoc cua ngai

c thanh cha tiep kien mot phai oan giam muc c

Ve tham d Thanh le do c thanh cha c hanh tai van ong trng Berlin

oi thoai ve c tin va tng lai cua Giao hoi Cong giao tai c

Toa Thanh cong bo chng trnh chuyen tham Lien Bang c cua TC

c thanh cha se oc dien van trc quoc hoi c

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page