Tng Thuat Chuyen Vieng Tham

Tho Nh Ky (28/11~1/12/2006)

cua TC Beneito XVI

 

TC Beneito XVI gap g c Thng Phu Bartolomeo I

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 


 

Chiec Tham Tho Nh Ky - Tho Nh Ky Xa Va Nay

Bai phong van cha Thomas Michel ve chuyen tham cua TC tai Tho Nh Ky

c Thanh Cha nhan nh ve chuyen vieng tham cua ngai tai Tho Nh Ky

Bai giang cua TC trong thanh le sang th Sau mung 1/12/2006 tai Istanbul

Bai giang cua TC trc Nha Nguyen Nha cua c Me Maria th T 29/ 11/2006

TC nhac lai chuyen vieng tham tai Tho Nh Ky va ve y ngha cua Mua Vong

Phong Van c Thng Phu Bartolomeo I ve chuyen vieng tham cua TC

TC Beneito XVI dang thanh le tai Istanbul va len ng tr ve Roma

TC vieng tham c Thng Phu Bartolomeo I va mng le thanh Anre

Vai net ve Ngoi Nha cua c Me Maria Epheso, Tho Nh Ky

TC Beneito XVI c hanh Thanh Le cho cong oan cong giao tai Epheso

To chc Al Qaida len tieng ham doa chuyen vieng tham Tho Nh Ky cua TC

TC en Ankara va tiep xuc vi chnh quyen va gii lanh ao cao cap Hoi Giao

Y ngha chuyen vieng tham muc vu tai Tho Nh Ky cua TC Beneito XVI

TC keu goi cau nguyen cho chuyen vieng tham cua ngai tai Tho Nh Ky

Tho Nh Ky ieu ong 4,000 canh sat e bao ve an ninh cho c Thanh Cha

Chng trnh chi tiet chuyen vieng tham cua TC tai Tho Nh Ky

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page