Ðức Thánh Cha bổ nhiệm

Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi

làm Giám Mục Phó Quy Nhơn

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi làm Giám Mục Phó Quy Nhơn.


Tân giám mục Mathêu Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Phó Giáo phận Quy Nhơn..


Vatican (SD 31-12-2009) - Hôm 31 tháng 12 năm 2009, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 đã bổ nhiệm Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi làm GM Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Quy Nhơn.

Ðức Cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi sinh ngày 13 tháng 10 năm 1951 tại Phước Sơn, Tuy Phước, tỉnh Bình Ðịnh, Giáo phận Quy Nhơn. Mãn tiểu chủng viện Quy Nhơn, Thầy Khôi được gửi lên Giáo Hoàng Chủng Viện Thánh Piô 10 tại Ðà Lạt để theo học triết và thần học trong 7 năm, từ 1970 đến 1977. Tại đây Thầy cũng theo học Văn Khoa tại Ðại học Công Giáo Ðà Lạt. 12 năm sau khi mãn học trình, thầy Khôi mới được thụ phong linh mục ngày 10 tháng 5 năm 1989 thuộc giáo phận Quy Nhơn.

Sau đó, Cha Nguyễn Văn Khôi làm cha sở giáo xứ Nam Bình trong 11 năm (1989-2000), đồng thời giảng dạy tại Ðại chủng viện Sao Biển Nha Trang (1994-2000). Năm 2000, cha Khôi du học Roma tại Ðại học Giáo Hoàng Urbaniana và đậu tiến sĩ thần học luân lý năm 2005.

Về nước Cha Khôi làm cha sở Nhà thờ chính tòa Quy Nhơn, Quản Hạt Bình Ðịnh, và làm giáo sư thần học luân lý tại Ðại chủng viện Sao Biển, đồng thời thuộc ban thường huấn cho các linh mục giáo phận Quy Nhơn.

Giáo phận này rộng 16,194 cây số vuông, và hiện có 67,100 tín hữu Công Giáo trên tổng số 3,770,707 dân cư, với 89 linh mục trong số này có 8 Linh Mục dòng, 18 tu huynh và 36 chủng sinh và 392 nữ tu.

Trong nhiệm vụ mới, Ðức Cha Nguyễn Văn Khôi phụ giúp và sẽ kế vị Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, năm nay 73 tuổi và đang gặp khó khăn lớn về sức khỏe (SD 31-12-2009).

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page