Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Nha Trang

 

Khẩu Hiệu : "Trong Thần Khí Và Chân Lý"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/07/1932

Sinh

Tại Bồi Kênh

20/12/1959

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

30/01/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

5/04/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Việt Nam

25/04/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

17/05/2006

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Ban Mê Thuột, Việt Nam

4/12/2009

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

14/02/2017

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang, Việt Nam

 

Lời cám ơn gởi đến mọi thành phần dân Chúa đã hiệp ý cầu nguyện và tiễn đưa ÐGM Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Lễ an táng Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Lễ an táng Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa tại Nhà Thờ Chánh Tòa Nha Trang

Thánh lễ an táng Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Thánh lễ và các đoàn thể kính viếng Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được về cùng Chúa lúc 20g00 thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017

Thánh Lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà

Ðức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page