Lời cám ơn gởi đến mọi thành phần dân Chúa

đã hiệp ý cầu nguyện và tiễn đưa

Ðức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa

 

Lời cám ơn gởi đến mọi thành phần dân Chúa đã hiệp ý cầu nguyện và tiễn đưa Ðức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa.

Nha Trang (GP Nha Trang 20-02-2017) - Lời tri ân của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang gởi đến mọi thành phần dân Chúa đã hiệp ý dâng Thánh lễ, kính viếng, đọc kinh, cầu nguyện và tiễn đưa Ðức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang.

 

Lời Cám Ơn

 

Thay mặt Giáo phận Nha Trang,

thay mặt linh tông và huyết tộc

của Ðức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa,

xin chân thành tri ân

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô,

Ðức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa thánh Pietro Parolin,

Ðức Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc,

Ðức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ thăng tiến sự phát triển con người toàn diện,

Ðức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa thánh tại Việt Nam,

Ðức Hồng Y Phêrô, quý Ðức Tổng Giám mục và Giám mục trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

Quý Ðức Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân, đại diện các Giáo phận Ðalat, Ban Mê Thuột, Phan Thiết,

Quý Linh mục Tổng đại diện, quý Viện Phụ, quý Linh mục Giám đốc Ðại chủng viện,

Quý Linh mục Hạt trưởng, quý Linh mục, Quý Phó tế

Quý Bề trên Tổng Phụ trách, Bề trên Giám Tỉnh các Hội Dòng

Quý Tu sĩ nam, nữ, Quý đại Chủng sinh Sao Biển và Chủng sinh Lâm Bích,

Quý Giáo xứ cùng Hội đồng Giáo xứ và các Ban, Ðoàn thể Công giáo tiến hành,

Quý đại diện Ban Dân vận Trung uơng, Ban Tôn giáo Chính phủ,

Quý đại diện Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, Sở Công An, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Tỉnh Khánh Hòa,

Quý đại diện Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc, Sở Công An, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo Tỉnh Ninh Thuận,

Quý đại diện Chính quyền, Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố Nha Trang, Công An Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ, Phường Phước Tân,

Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Khánh Hòa, Hội thánh Tin lành Nha Trang,

Quý Ban Giám đốc, Bác sĩ, Y tá, nhân viên Bệnh viện Khánh Hòa,

Quý ân, thân nhân và mọi người,

đã hiệp ý dâng Thánh lễ, kính viếng, đọc kinh, cầu nguyện và tiễn đưa Ðức cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang.

 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót chúc phúc lành cho tất cả quý vị.

 

Trân trọng cám ơn

 

+ Giuse Võ Ðức Minh

Giám mục Giáo phận Nha Trang.

 

Ban Truyền Thông Giáo phận Nha Trang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page