Cáo phó

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

được về cùng Chúa lúc 20g00

thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017

 

Cáo phó Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được về cùng Chúa lúc 20g00 thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017.

Nha Trang (GP Nha Trang 14-02-2017) - Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, đã được về cùng Chúa lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017, tại Tòa Giám Mục Nha Trang, Hưởng thọ 86 tuổi, 58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục.

 

Cáo Phó

Trong Niềm Tin Yêu Vào Ðức Kitô Phục Sinh

Giáo Phận Nha Trang Trân Trọng Kính Báo

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang đã được về cùng Chúa

Lúc 20g00, thứ Ba ngày 14 tháng 2 năm 2017

tại Tòa Giám Mục Nha Trang

Hưởng thọ 86 tuổi,

58 năm Linh mục, 42 năm Giám mục

 

Thánh lễ an táng vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 18 tháng 2 năm 2017

Tại Tòa Giám Mục Nha Trang

22 Trần Phú, Nha Trang

- - - - -

Tiểu Sử Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa sinh ngày 20.07.1931, tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam.

1945-1954: học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Ðông và Tiểu Chủng viện Piô XII, Hà Nội.

1955- 1956: học Ðại Chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long.

1956 -1960: Du học tại Ðại Chủng viện Propaganda Fide, Roma - Italia.

1958 : Nhập tịch Giáo phận Ðà Lạt .

20.12.1959: Thụ phong Linh mục tại Roma do Ðức Hồng y Pietro Agagianian, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo.

1960-1963: học Thần học tại Ðại học Urbaniana và Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Roma - Italia. Tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học và Cử nhân Thánh nhạc.

1963 : về Việt Nam, được Ðức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Ðalat, bổ nhiệm làm linh mục phó xứ Chánh Tòa Ðà Lạt , kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trí Ðức, Ðalat.

1968 : gia nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, được Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Thư ký Toà Giám mục, đồng thời kiêm nhiệm Linh hướng Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Ban Mê Thuột.

30.01.1975: được Ðức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Ngài chọn khẩu hiệu '' Trong Tinh thần và Chân lý '' làm châm ngôn mục vụ.

05.04.1975: được Ðức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, tấn phong Giám mục tại Tòa giám mục Ban Mê Thuột; hiện diện trong lễ tấn phong, có Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực.

24.04.1975: được Ðức Thánh Cha Phaolô VI thuyên chuyển làm Giám mục Giáo phận Nha Trang.

25.05.1975: nhận Tòa Tông đồ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.

17.05.2006 -21.02.2009: Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột

04.12.2009: Toà thánh chấp nhận nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.

2009-2017: Nghỉ dưỡng tại Ðại chủng viện Sao Biển và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận.

20g00 ngày 14.02.2017 an nghỉ trong Chúa tại Tòa Giám Mục Nha Trang.

Trong Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam:

1989 - 1995: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh vào nhiệm kỳ IV và V.

1995 - 2001: Phó Chủ tịch II của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam vào nhiệm kỳ VI và VII.

1998 - 2001 và 2007-2010: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc vào nhiệm kỳ VII và X

2001-2007: Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam vào nhiệm kỳ VIII và IX.

1998 - 2009: thành viên Ủy ban về Á châu của Toà Thánh hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Á châu.

- - - - -

Chương Trình Dâng Lễ và Cầu Nguyện

- Thánh lễ tẩm liệm và phát tang: Ðức Cha Giuse chủ lễ, lúc 09g00 Chủng viện Lâm Bích hát lễ

- Thánh lễ trong các ngày kính viếng:

Thứ Tư 15/02/2017 05g00 Chủng viện Lâm Bích

09g00 Chủng viện Lâm Bích

10g00 Hạt Ninh Hải

15g00 Hạt Vạn Ninh

17g00 Hạt Nha Trang

Thứ Năm 16/02/2017 05g00 Tòa Giám Mục

08g00 Hạt Cam Ranh

10g00 Hạt Ninh Sơn

15g00 Hạt Ninh Phước

17g00 Hạt Diên Khánh

Thứ Sáu 17/02/2017 05g00 Chủng viện Lâm Bích

08g00 Các dòng tu giáo sĩ

10g00 Hạt Phan Rang

15g00 Hạt Cam Lâm

17g00 Quí linh mục thân tộc và linh tông

Thứ Bảy 18/02/2017 05g00 Chủng viện Lâm Bích

Thánh Lễ An Táng

Chủ lễ và giảng lễ : Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội

Giúp lễ và hát lễ: Ðại Chủng Viện Sao Biển

Giờ lễ: 09g00

Nơi cử hành: tại sảnh nhà Phanxicô Xaviê

 

* Hàng ngày, sau các giờ thánh lễ, nếu không có các đoàn kính viếng, sẽ có các giờ cầu nguyện cho đến 21g00 - Các Giáo xứ, các Hội Dòng và đoàn thể có thể đăng ký để xếp phiên.

* Các lễ theo phân công trên đây, các vị hữu trách của đơn vị tự sắp xếp vị chủ lễ, giảng lễ, hát lễ, đọc sách

 

Văn Phòng Tòa Giám Mục

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page