Ðức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Giám Mục Giáo Phận Bà Rịa

 

Khẩu Hiệu : "Vâng Nghe Thánh Thần"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

2/01/1952

Sinh

Biên Hòa

31/12/1980

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Xuân Lộc

22/11/2005

Linh Mục

Giáo Phận Bà Rịa

27/11/2015

Ðược Bổ Nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam

20/01/2016

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam

6/05/2017

Kế Nhiệm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Bà Rịa, Việt Nam

 

ÐTC nhận đơn từ chức của Ðức Cha Trâm và Ðức Giám Mục Phó Nguyễn Hồng Sơn lên kế nhiệm

Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế nhiệm Giám mục chính toà Bà Rịa

Tường thuật Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

Bài phỏng vấn Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Giám Mục phó Giáo phận Bà Rịa

Tân Giám Mục Phó Bà Rịa Ðức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

ÐTC bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Tân Giám mục phó giáo phận Bà Rịa

Giáo Phận Bà Rịa Báo Tin Vui ÐTC Phanxicô bổ nhiệm Giám Mục Phó cho Giáo Phận Bà Rịa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page