Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn

kế nhiệm Giám mục chính toà Bà Rịa

 

Giáo phận Bà Rịa: Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế nhiệm Giám mục chính toà Bà Rịa.


Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn kế nhiệm Giám mục chính toà Bà Rịa.


Roma (WHÐ 06-05-2017) - Hôm thứ Bảy 06 tháng 05 năm 2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đưa tin:

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm được từ nhiệm nhiệm vụ quản trị mục vụ giáo phận Bà Rịa.

Kế nhiệm Ðức cha Tôma là Ðức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó của giáo phận này.

(Nguồn: press.vatican.va)

 

WHÐ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page