Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Luca

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | |


- Chương 02 -

 

Chúa Yêsu sinh ra

1 Trong những ngày ấy, Hoàng đế Augustô ra sắc chỉ ban hành lịnh kiểm tra toàn thể thiên hạ. 2 Việc kiểm tra này đã thi hành lần đầu, thời Quiriniô trấn nhiệm xứ Syri. 3 Và mọi người đều đi đăng tên sổ bộ, ai về thành nấy. 4 Ông Yuse thuộc xứ Galilê cũng từ thành Nazaret lên xứ Yuđê, tới thành của Ðavit, gọi là Bêlem vì ông thuộc về nhà và dòng họ Ðavit - 5 để đăng tên sổ bộ với Maria, đã đính hôn với ông, và hiện đang thai nghén, 6 Xảy ra là đang khi ông bà ở đó, thì đã mãn những ngày thai nghén, đến buổi lâm bồn, 7 và bà đã sinh con đầu lòng, và lấy tã vấn con và đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ.

8 Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh để giữ đàn cừu. 9 Thiên thần Chúa bỗng hiện đến bên họ và vinh quang Chúa rạng ngời bao quanh họ, làm họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng thiên thần nói với họ: "Ðừng sợ! Này ta đem tin mừng cho các ngươi về một niềm vui to tát, tức là niềm vui cho toàn dân: 11 là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cứu Chúa, tức là Ðức Kitô Chúa, trong thành của Ðavit. 12 Và sự này làm dấu cho các ngươi: các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ".

13 Và bỗng đâu đến hợp đoàn với thiên thần, có đoàn lũ cơ binh trên trời ngợi khen Thiên Chúa rằng:

14 "Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm và dưới đất bình an cho kẻ Người thương!"

15 Và khi các thiên thần đã từ giã họ mà về trời, mục đồng bảo nhau: "Chúng ta hãy qua Bêlem mà xem điều đã xảy ra, và Chúa đã khấng tỏ cho ta biết". 16 Họ hối hả đi đến và đã gặp Maria và Yuse cùng hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy rồi, họ nói ra cho biết điều họ đã được phán dạy về Hài nhi. 18 Và mọi người nghe đều kinh ngạc về các điều mục đồng đã thuật lại cho mình. 19 Còn Maria thì bà giữ kỹ mọi điều ấy và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các kẻ mục đồng lui về tôn vinh và ca ngợi Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được nghe và thấy, chiếu theo lời đã phán dạy họ.

Cắt bì

21 Mãn tám ngày, đến lúc phải làm phép cắt bì cho Hài nhi, thì Hài nhi được đặt tên là Yêsu, chính tên thiên thần đã gọi Ngài trước khi đầu thai lòng mẹ.

Dâng Chúa Yêsu vào Ðền thờ

22 Và khi đã đầy ngày, lúc phải làm lễ tẩy uế cho các đấng theo luật Môsê, thì Ông bà đem Hài nhi lên Yêrusalem tiến dâng cho Chúa - 23 như đã viết trong Luật Chúa là mọi trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dâng kính Chúa, 24 và chiếu theo điều đã dạy trong luật Chúa - để dâng làm lễ tế một cặp chim gáy hay hai bồ câu tơ.

25 Và này, ở Yêrusalem có một người tên Symêon, một người công chính và mộ đạo, những ngóng đợi niềm an ủi của Israel, và Thánh thần ở trên ông. 26 Ông đã được Thánh thần linh báo là sẽ không phải chết, trước khi thấy được Ðức Kitô của Chúa. 27 Ðược linh cảm ông đến Ðền thờ; và khi cha mẹ bồng Hài nhi Yêsu đến để làm theo điều lệ Luật dạy về Ngài, 28 thì ông đã ẵm lấy Ngài trên tay, mà Chúc tụng Thiên Chúa và nói:

29 "Giờ đây, lạy Chúa, xin thả tôi tớ Người về,

chiếu theo lời Người trong bình an,

30 Bởi chưng mắt tôi đã thấy ơn Người cứu độ,

31 Người đã dọn sẵn trước mặt muôn dân,

32 Ánh sáng mạc khải cho dân ngoại, và vinh quang của Israel dân Người".

33 Cha mẹ Ngài kinh ngạc về những điều nói về Ngài. 34 Và Symêôn chúc lành cho ông bà, rồi nói cùng Maria mẹ Ngài: "Này! Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và chỗi dậy trong Israel, và làm dấu gợi lên chống đối, - 35 và hồn bà, mũi gươm sẽ đâm thâu - ngõ hầu ý nghĩa của nhiều tâm hồn phải bày ra".

36 Và có nữ tiên tri Anna, con của Phanuel, thuộc chi tộc Aser. Bà đã cao niên lắm. Mãn thời xử nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 và đã ở góa nay là tám mươi bốn năm. Bà không rời khỏi Ðền thánh, thờ Chúa đêm ngày trong chay kiêng và cầu nguyện. 38 Vào giờ ấy, bà đã đến bên tán tạ Thiên Chúa; và bà đã nói về Ngài cho mọi kẻ ngóng đợi phúc cứu chuộc của Yêrusalem.

39 Khi đã xong mọi sự theo luật Chúa, ông bà trở về Galilê, đến Nazaret, thành của ông bà. 40 Còn Hài nhi thì lớn dần và nên dũng mạnh, tràn đầy khôn ngoan. Và ân sủng của Thiên Chúa đậu trên Ngài.

Lúc Chúa Yêsu lên mười hai tuổi

41 Hằng năm cha mẹ Ngài đi Yêrusalem vào dịp lễ Vượt qua. 42 Khi Ngài lên mười hai tuổi, ông bà cũng lên theo thói lễ; 43 và khi các ngày đã mãn, và ông bà trở về, thì trẻ Yêsu ở lại Yêrusalem, mà cha mẹ Ngài không hay. 44 Nghĩ là Ngài có trong đoàn lữ hành, nên ông bà đi một ngày đàng, cố tìm kiếm Ngài giữa hàng bà con quen thuộc. 45 Nhưng không tìm ra, ông bà mới quay trở lại Yêrusalem, mà tìm kiếm Ngài. 46 Và xảy ra là: sau ba ngày ông bà đã gặp được Ngài trong Ðền thờ, ngồi giữa các tấn sĩ mà nghe và hỏi họ. 47 Mọi kẻ nghe Ngài đều sửng sốt về trí thông minh và các lời Ngài đối đáp. 48 Thấy Ngài ông bà thất kinh, và mẹ Ngài nói cùng Ngài: "Này con, tại sao con làm thế? Này cha con và mẹ phải đau khổ tìm con!" 49 Nhưng Ngài đáp lại: "Thì tại sao tìm con? Lại còn không biết là con phải ở lại nơi nhà Cha con sao?" 50 Nhưng ông bà đã không hiểu lời Ngài nói với họ.

51 Và Ngài đã xuống với ông bà về Nazaret. Và Ngài hằng tùng phục hai ông bà. 52 Và Ðức Yêsu cứ tấn tới thêm về khôn ngoan, vóc dạng, và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page